Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare materiale de constructii si articole conexe


Anunt de participare numarul 141994/15.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL AIUD
Adresa postala: Str. Morii Nr. 7-9, Localitatea: Aiud, Cod postal: 515200, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN TOMA, Tel. +40 0258861021, Email: [email protected], Fax: +40 0258863575, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare materiale de constructii si articole conexe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarul AiudStr. Morii nr. 7-9 jud. ALBA
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 553, 820RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitati si alocatiile bugetare se vor incheia contracte subsecvente lunar sau trimestrial.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare materiale de constructii si articole conexe
Cantitatea estimata a contractelor subsecvente:
Lot 1OTELBETON NETED OB 37 diametru 6 mmminim 800 kg. ? maxim. 1000 kg.
Lot 2OTELBETON NETED OB 37 diametru 8 mmminim 8000 kg. ? maxim. 10000 kg.Lot 3OTELBETON NETED OB 37 diametru 14 mmminim 600 kg. ? maxim. 700 kg.
Lot 4OTELBETON STRIAT PC 52 diametru 10 mmminim 5000 kg. ? maxim. 10000 kg.
Lot 5OTELBETON STRIAT PC 52 diametru 18 mmminim 5000 kg. ? maxim. 7000 kg.
Lot 6OTELBETON STRIAT PC 52 diametru 20 mmminim 4000 kg. ? maxim. 5000 kg.
Lot 7BETON MARCA B250minim 100 mc. ? maxim 120 mc.Lot 8CIMENT STANDARD SR EN 197-1/2002minim 15000 kg ? maxim 18000 kg
Lot 9VAR HIDRATAT STANDARD SR EN 459-1/2003 minim. 2000 kg ? maxim 3000 kg.
Lot 10 CUIE CONSTRUCTIIminim120 kg. ? maxim 250 kg.
Lot 11 CHERESTEA RASINOASE 38 mmSTAS 942/86 minim 3 mc. ? maxim 4 mc.
Lot 12 CHERESTEA RASINOASE 48 mm STAS 942/86minim 3 mc. ? maxim 5 mc.
Lot 13 CHERESTEA RASINOASE 24 mm STAS 942/86minim 10 mc. ? maxim 15 mc.
Lot 14SARMA NEAGRA MOALE diametru 1, 1-1, 2 mm.minim 250 kg ? maxim 300 kg
Lot 15SARMA NEAGRA MOALE diametru 2, 5 mm.minim 50 kg ? maxim 100 kgLot 16DECOFROL minim 80 kg ? maxim 100 kg
Lot 17SURUB PENTRULEMN AUTOFILETANT , CU VARF STELAR4 X 60minim 800 buc. ? maxim 1500 buc.
Lot 18DISTANTIERI CILINDRICI PENTRU ARMATURIminim 5000 buc. ? maxim 6000 buc.
Lot 19RIGLE RASINOASE 8X15 cm. STAS 942/86minim 4 mc. ? maxim 5 mc.
Lot 20RIGLE RASINOASE 12X15 cm. STAS 942/86minim 2 mc. ? maxim 3 mc.
Lot 21RIGLE RASINOASE 8X12 cm. STAS 942/86minim 1 mc. ? maxim 2 mc.
Lot 22RIGLE RASINOASE 15X15 cm. STAS 942/86minim 4 mc. ? maxim 5 mc.
Lot 23SISTEM COMPLET DE INVELITOARE DIN TIGLA METALICA minim 250 mp. ? maxim 300 mp.
Lot 24MEMBRANA PENTRU HIDROIZOLATIIminim 800 mp. ? maxim 900 mp.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44100000-1 - Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1OTELBETON NETED OB 37 diametru 6 mmminim 1800 kg. ? maxim. 2000 kg. Cantitate estimata contract subsecvent minim 800 kg. ? maxim. 1000 kg.
Lot 2OTELBETON NETED OB 37 diametru 8 mmminim 18000 kg. ? maxim. 20000 kg. Cantitate estimata contract subsecvent minim 8000 kg. ? maxim. 10000 kg.
Lot 3OTELBETON NETED OB 37 diametru 14 mmminim 1300 kg. ? maxim. 1500 kg. Cantitate estimata contract subsecvent minim 600 kg. ? maxim. 700 kg.
Lot 4OTELBETON STRIAT PC 52 diametru 10 mmminim 25000 kg. ? maxim. 30000 kg. Cantitate estimata contract subsecvent minim 5000 kg. ? maxim. 10000 kg.
Lot 5OTELBETON STRIAT PC 52 diametru 18 mmminim 15000 kg. ? maxim. 17000 kg. Cantitate estimata contract subsecvent minim 5000 kg. ? maxim. 7000 kg.
Lot 6OTELBETON STRIAT PC 52 diametru 20 mmminim 6000 kg. ? maxim. 7500 kg. Cantitate estimata contract subsecvent minim 4000 kg. ? maxim. 5000 kg.
Lot 7BETON MARCA B250minim 400 mc. ? maxim 500 mc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 100 mc. ? maxim. 120 mc.
Lot 8CIMENT STANDARD SR EN 197-1/2002minim 60000 kg ? maxim 65000 kg Cantitate estimata contract subsecvent minim 15000 kg. ? maxim. 18000 kg.
Lot 9VAR HIDRATAT STANDARD SR EN 459-1/2003 minim. 6000 kg ? maxim 7000 kg. Cantitate estimata contract subsecvent minim 2000 kg. ? maxim. 3000 kg.
Lot 10 CUIE CONSTRUCTIIminim480 kg. ? maxim 520 kg. Cantitate estimata contract subsecvent minim 120 kg. ? maxim. 250 kg.
Lot 11 CHERESTEA RASINOASE 38 mmSTAS 942/86 minim 7 mc. ? maxim 8 mc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 3 mc. ? maxim. 4 mc.
Lot 12 CHERESTEA RASINOASE 48 mm STAS 942/86minim 10 mc. ? maxim 12 mc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 3 mc. ? maxim. 5 mc.
Lot 13 CHERESTEA RASINOASE 24 mm STAS 942/86minim 25 mc. ? maxim 46 mc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 10 mc. ? maxim. 15 mc.
Lot 14SARMA NEAGRA MOALE diametru 1, 1-1, 2 mm.minim 800 kg ? maxim 870 kg Cantitate estimata contract subsecvent minim 250 kg. ? maxim. 300 kg.
Lot 15SARMA NEAGRA MOALE diametru 2, 5 mm.minim 100 kg ? maxim 150 kg. Cantitate estimata contract subsecvent minim 50 kg. ? maxim. 100 kg.
Lot 16DECOFROL minim 230 kg ? maxim 250 kgCantitate estimata contract subsecvent minim 80 kg. ? maxim.100 kg.
Lot 17SURUB PENTRULEMN AUTOFILETANT , CU VARF STELAR4 X 60minim 2500 buc. ? maxim 3000 buc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 800 buc. ? maxim. 1500 buc.Lot 18DISTANTIERI CILINDRICI PENTRU ARMATURIminim 18000 buc. ? maxim 20000 buc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 5000 buc. ? maxim. 6000 buc.
Lot 19RIGLE RASINOASE 8X15 cm. STAS 942/86minim 12 mc. ? maxim 19, 72 mc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 4 mc. ? maxim. 5 mc.
Lot 20RIGLE RASINOASE 12X15 cm. STAS 942/86minim 5 mc. ? maxim 6, 70 mc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 2 mc. ? maxim. 3 mc.
Lot 21RIGLE RASINOASE 8X12 cm. STAS 942/86minim 2 mc. ? maxim 3, 10 mc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 1 mc. ? maxim. 2 mc.
Lot 22RIGLE RASINOASE 15X15 cm. STAS 942/86minim 8 mc. ? maxim 10, 8 mc. Cantitate estimata contract subsecvent minim 4 mc. ? maxim. 5 mc.
Lot 23SISTEM COMPLET DE INVELITOARE DIN TIGLA METALICA minim 800 mp. ? maxim 900 mp. Cantitate estimata contract subsecvent minim 250 mp. ? maxim. 300 mp.
Lot 24MEMBRANA PENTRU HIDROIZOLATIIminim 2800 mp. ? maxim 3000 mp. Cantitate estimata contract subsecvent minim 800 mp. ? maxim. 900 mp.
Valoarea estimata fara TVA: 553, 820RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie conform art.86 H.G.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cont RO33TREZ0045005XXX000042, CF 4331341 deschis la Trezoreria AiudPerioada de valabilitate a garantiei de participare , ,este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei? respectiv 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garantia de participare trbuie sa fie irevocabila.Garantia de participare in suma totala de 11070 leiLot 1? 116 leiLot 2? 1160 leiLot 3- 87 leiLot 4- 1800 leiLot 5- 1020 leiLot 6- 450 leiLot 7- 2500 leiLot 8- 650 leiLot 9- 62 leiLot 10- 43 leiLot 11? 88 leiLot 12- 132 leiLot 13- 506 leiLot 14? 77 leiLot 15? 12 leiLot 16? 72 leiLot 17- 9 leiLot 18- 160 leiLot 19- 236 leiLot 20- 80 leiLot 21- 37 leiLot 22- 129 leiLot 23? 1016 leiLot 24- 628 leiEchivalenta pentru garantia de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.I.M.M. ? urile pot beneficia de reducerea de 50 % din cuantumul garantiei de participare, conform prevederilor Legiinr. 364/2004. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, conform art.90 din H.G. nr. 925/2006.Garantia de buna executie este de 10% din valoareafara TVA a fiecarui contract subsecvent ce se va incheia in baza acordului cadru. Se va constitui prin: orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari , cu respectarea prevederilor art.86(2), (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale , autoritatea contractanta urmand sa alimenteze contul deschis de catre contractant la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia , pana la concurenta intreii sume , depunerea sumei de bani cu OP in trezorerie.RO33TREZ0045005XXX000042, CF 4331341 ( cod fiscal garantii) deschis la Trezoreria Aiud
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006. (formular nr. 1)
Declaratie privind neincadrareain prevederile art. 181 dinO.U.G. nr.34/2006. ( formular nr. 2 )
Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006. ( formular nr. 3 ) Persoanele cu functiede decizie: Nazare Valentin, Mihet Mircea, Marginean Ovidiu, Boc Viorica, Inceu Mihai, Toma Florin, Florea Victor.
Certificatului de participare cu oferta independenta. ( formular nr. 4 ) Certificatul constatator emis de ORC, pentru conformitate documentul in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul semnata si stampilata.In situatia in care certificatul emis de ORC a fost prezentat in forma copie conform cu originalul, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire , de a prezenta documentul inoriginal/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) conform art. 185 alin.2 OUG 34/2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale conformformularuluinr.5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1. Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie inregistrati in sistemul electronic de achizitii publice in vederea participarii la etapa finala de licitatie electronica;2. Numai ofertantilor declarati admisi dupa evaluarea initiala a ofertelor depuse la sediul autoritatii contractante li se va trimite invitatie on-line de participare la licitatia electronica prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice;3. Informatiile care vor fi disponibile ofertantilor pe parcursul desfasurarii licitatiei electronice sunt: ? Preturile sau valorile noi prezentate in cadrul licitatiei;? Numarul de participanti inscrisi? Locul ocupat in clasament4. Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt : ??PRETULFARA TVA OFERTAT5.Numarul rundelor de licitare :1;6. Durata rundei de licitare :1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A102441/06.02.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S93-153756din16.05.2012
Numarul anuntului in JO: 2012/S95-156937din19.05.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2013 14:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.04.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2013 10:00
Locul: Penitenciarul Aiud Str. Morii nr. 7-9
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul procedurii de atribuireoffline cuetapa finala de licitatie electronicase constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Caile de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Penitenciarul Aiud
Adresa postala: Str. Morii nr. 7-9, Localitatea: AIUD, Cod postal: 515200, Romania, Tel. +40 258861021, Email: [email protected], Fax: +40 258863575
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2013 07:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer