Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE MATERIALE SANITARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.176.036 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDISENS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135299/09.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130447
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON
Adresa postala: Bd. Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Punct(e) de contact: Breuscan Bianca, Tel. +40 760669955, Email: [email protected], Fax: +40 318057374, Adresa internet (URL): https: //www.parhon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE MATERIALE SANITARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON
Bd.Aviatorilor 34-36, Bucuresti, sector 1, cod postal 011863
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de materiale sanitare conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.Se vor incheia contracte subsecvente in functie de necesitati si fondurile disponibile.Valoarea maxima estimata ce poate fi solicitata pe durata acordului cadru este cuprinsa intre: 1762235.50 lei si 3611365 lei
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 176, 035.54RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 321/13.03.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S30-048238din14.02.2012
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S90-148268din11.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A2070 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 18.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDISENS S.R.L.
Adresa postala: Str. Ion Campineanu, nr. 31, bloc 5, sc. 1, etaj 5, apart. 28, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011038, Romania, Tel. +4021 230 23 90, Email: [email protected], Fax: +4021 230 23 91, Adresa internet (URL): www.medisens.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5786.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5758.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: A1475 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MLM MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: CALEA SERBAN VODA 180 A., AP 2 SECTOR 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040214, Romania, Tel. 0213198304, Email: [email protected], Fax: 0213198304, Adresa internet (URL): www.mlm-medical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 184392.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: A1474 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDISENS S.R.L.
Adresa postala: Str. Ion Campineanu, nr. 31, bloc 5, sc. 1, etaj 5, apart. 28, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011038, Romania, Tel. +4021 230 23 90, Email: [email protected], Fax: +4021 230 23 91, Adresa internet (URL): www.medisens.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 885200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 885191.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: A1478 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEGACONS-BRILLAGO S.R.L.
Adresa postala: STR. Zorilor bl. Cascada 10 ap.4 Moinesti jud.Bacau, Localitatea: Moinesti, Cod postal: 700154, Romania, Tel. +40 742856204, Email: [email protected], Fax: +40 332818643
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 322000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 322000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: A1473 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMBIOMEDICA S.R.L.
Adresa postala: str. Paris, nr. 49, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011815, Romania, Tel. 021/2302390;021/2302391, Email: [email protected], Fax: 021/2302391
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 578710.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 578398.04 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 7
Contract nr: A1466 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VALDOMEDICA TRADING S.R.L.
Adresa postala: Str. Castranova, nr.19, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062315, Romania, Tel. +40 214344294/+40 724507216, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 214344294
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 78000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: A1472 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Steril Romania S.R.L.
Adresa postala: B-dul Metalurgiei, nr. 3-5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041 831, Romania, Tel. 021/460.07.79, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 021/460.07.79
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53860.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: A1470 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: str. 1 Mai, nr. 66, bl. 75, sc. B, ap. 30, et. 4, Localitatea: Urlati, Cod postal: 106300, Romania, Tel. +40 723100778/ +40 726375515, Email: [email protected], Fax: +40 244271668, Adresa internet (URL): www.berteea.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 104000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: A1479 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.
Adresa postala: Sector 1, Str. Vadul Moldovei nr.22, Parter+Subsol, Ap.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014033, Romania, Tel. +40 212674324, Email: [email protected], Fax: +40 212674327
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 94320.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
Contract nr: A1469 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Nova Fit 2000 S.R.L.
Adresa postala: Str. Neagoe-Voda, Nr. 22, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013964, Romania, Tel. 021.232.87.37, Email: [email protected], Fax: 021.232.87.37
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17, 18
Contract nr: A1477 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEMEDICA S.R.L.
Adresa postala: sect.2, str.Opanez, nr.90-92, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020108, Romania, Tel. 021.2425262;2420978;2420974;2420972;2420490;0372900178;0724229067, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021.2420974;2420972
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12215.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12109.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: A1471 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDILABSIMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Vasile Lascar, Nr. 71 A, Sc. 1, Et. 1, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020493, Romania, Tel. 2119480, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 2111408
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 670128.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 661716.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: A1480 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
B.BRAUN MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Remetea Mare , Nr. 636(DN 6, KM 546+400 DREAPTA), Localitatea: Remetea Mare, Cod postal: 300264, Romania, Tel. +40 0256284905/+40 0256284906, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0256284907, Adresa internet (URL): www.bbraun.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 345214.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 207464.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9, 10, 12
Contract nr: A1468 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AXXOBIOMED S.R.L.
Adresa postala: Str. Botosani, nr. 2, sector 5, camera nr.1si 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051553, Romania, Tel. +40 723210806, Email: [email protected], Fax: +4 0314096734
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 194000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: A1469 Denumirea: Acord cadru furnizare materiale sanitare
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPEL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Sos. Andronache, nr. 201 bis, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022524, Romania, Tel. 021.240.97.70, Email: [email protected], Fax: 021-2404798
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7440.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca la sfarsitul licitatiei electronice, doua sau mai multe oferte au preturile egale, atunci pentru departajare, comisia de evaluare stabileste ca fiind castigatoare oferta al carei pret de pornire a fost cel mai mic.In cazul in care si pretul din oferta initiala sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I.PARHON
Adresa postala: B-dul Aviatorilor nr.34-36, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Tel. +40 213104642, Email: [email protected], Fax: +40 218900745, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2012 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer