Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare medicamente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
169.191 RON

Castigatorul Licitatiei: A.D.M. FARM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 119799/20.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 109169
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi
Adresa postala:  Str. Vasile Lupu nr 62, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700309, Romania, Punct(e) de contact:  STR VASILE LUPU NR 62, Tel. 0232/264266, In atentia:  EC IROD ALINA, Email:  [email protected], Fax:  0232/477309, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIE ANTIBACTERIENI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: STR VASILE LUPU NR 62 IASI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MEDICAMENTE CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33651100-9 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
169, 190.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6651 Denumirea: achizitie medicamente
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.D.M. FARM S.R.L.
Adresa postala:  Str Rascoalei nr 17 oras Pantelimon jud Ilfov, Localitatea:  Pantelimon, Cod postal:  022134, Romania, Tel. 021-316.61.00 int.163 ; 0731 078 288, Email:  [email protected];[email protected];[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected];[email protected], Fax:  021-316.61.34
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5903.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
30, 31
Contract nr: 6642 Denumirea: achizitie antibacterieni
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A&G MED TRADING S.R.L.
Adresa postala:  Str. Crisul Alb nr. 9-13 sector 4Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040726, Romania, Tel. 0213324991, Email:  [email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax:  0213320063, Adresa internet (URL):  www.agmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 70808.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 15, 20, 21, 22, 25
Contract nr: 6643 Denumirea: achizitie antibacterieni
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FARMEXIM S.A.
Adresa postala:  Str. Ing. George Constantinescu, Nr. 2, etaj 1-3, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020339, Romania, Tel. 021.308.25.00 ; 021.308.26.00, Email:  [email protected], Fax:  021.308.25.36, Adresa internet (URL):  http: //www.farmexim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 54521.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 23, 26, 27
Contract nr: 6644 Denumirea: achizitie antibacterieni
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLISANO S.R.L.
Adresa postala:  Str.9 Mai Bl.77, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  550201, Romania, Tel. 0269210384, Email:  [email protected], Fax:  0269215869, Adresa internet (URL):  http: //www.polisano.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3420.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 8
Contract nr: 6645 Denumirea: achizitie antibacterieni
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SANPRODMED S.R.L.
Adresa postala:  INTRAREA GLOCUZEI, NR. 37-39, TRONSON IV, ET. 3, CAM. 305, SECTOR 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  023828, Romania, Tel. 021/ 242.44.77, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021/ 242.26.24; 243.05.88, Adresa internet (URL):  www.sanprodmed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 372.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 6646 Denumirea: achizitie antibacterieni
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A&A MEDICAL S.R.L.
Adresa postala:  Str. Savinesti, nr.2 Et.1, cam 8-15 si Parter Intrarea A sect. 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 0214051502, Email:  [email protected], Fax:  0213307690
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14921.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11, 12, 24
Contract nr: 6647 Denumirea: achizitie antibacterieni
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FELSIN FARM S.R.L.
Adresa postala:  Bd. I. Mihalache, nr.11, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011171, Romania, Tel. 3186457, 3129100, 0728228780 , 0372741103, Email:  [email protected], Fax:  0213129471, 0213186456
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 191.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 6648 Denumirea: achizitie antibacterieni
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L.
Adresa postala:  STR. FANARULUI NR.2A, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  RO - 500464, Romania, Tel. 0268406260, Email:  [email protected], Fax:  0268406263, Adresa internet (URL):  www.fresenius-kabi.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12213.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17, 29
Contract nr: 6650 Denumirea: achizitie antibacterieni
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIPLUS EXIM S.R.L.
Adresa postala:  STR CIOBANULUI NR 133, Localitatea:  Mogosoaia, Cod postal:  040254, Romania, Tel. 021/301.74.64, Email:  [email protected], Fax:  021/301.74.74
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1689.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
28
Contract nr: 6649 Denumirea: achizitie antibacterieni
V.1) Data atribuirii contractului 5/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PHARMAFARM S.A.
Adresa postala:  Str. Maiakovski, nr. 2, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  060044, Romania, Tel. 021/4050320, Email:  [email protected]; [email protected], Fax:  021/4050318
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5152.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18, 19
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In planul de achizitii codul CPV al medicamentelor care fac obiectul contractului corespund procedurii licitatie deschisa.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatii
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.41
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi - Serviciul Juridic
Adresa postala:  str.Vasile Lupu nr. 62, Localitatea:  iasi, Cod postal:  700309, Romania, Tel. 0232264266, Email:  [email protected], Fax:  0232477309
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2011 10:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer