Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, montare si instalare aparatura de cercetare: LOT 1 ? Furnizare, montare si instalare ultracentrifuga de masa si ultracentrifuga preparativa; LOT 2 ? Furnizare montare si instalare Sistem microscopic cu achizitie de imagini pentru sectiuni histo


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.613.000 RON

Castigatorul Licitatiei: DEXTER COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133527/20.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126775
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Biochimie al Academiei Romane
Adresa postala: Splaiul Independentei 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Stefana-Maria Petrescu, Tel. +40 212239069, In atentia: Anca-Michaela Ionescu, Email: [email protected], Fax: +40 212239068, Adresa internet (URL): www.biochim.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare fundamentala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, montare si instalare aparatura de cercetare: LOT 1 ? Furnizare, montare si instalare ultracentrifuga de masa si ultracentrifuga preparativa; LOT 2 ? Furnizare montare si instalare Sistem microscopic cu achizitie de imagini pentru sectiuni histologice- in cadrul proiectului ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul de Biochimie al Academiei RomaneSpl. Independentei nr. 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului de achizitie publica il reprezinta furnizarea, montarea si instalarea aparaturii de cercetare: LOT 1 ? Furnizare, montare si instalare ultracentrifuga de masa si ultracentrifuga reparativa; LOT 2 ? Furnizare montare si instalare Sistem microscopic cu achizitie de imagini pentru sectiuni histologice- in cadrul proiectului ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38515200-0 - Microscoape cu fluorescenta (Rev.2)
42931110-5-Centrifuge cu montare pe podea (Rev.2)
42931120-8-Centrifuge de masa (Rev.2)
51100000-3-Servicii de instalare a echipamentului electric si mecanic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 613, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S43-070218din02.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 0174 Denumirea: Furnizare, montare si instalare Ultracentrifuga de masa si Ultracentrifuga preparativa
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DEXTER COM S.R.L.
Adresa postala: Aleea Pantelimon, nr. 16, bl 3, sc C, ap. 137, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022406, Romania, Tel. 021-212.23.69, Email: [email protected], Fax: 021-212.23.70, Adresa internet (URL): www.dextercom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1085600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 914000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 54 Denumirea: Furnizare montare si instalare Sistem microscopic cu achizitie de imagini pentru sectiuni histologic
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TISSUEGNOSTICS ROMANIA SRL
Adresa postala: str. SFINTUL ANDREI, Nr. 8-10, Etaj 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700028, Romania, Tel. +40 747776500, Email: [email protected], Fax: +40 332405867
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 734808.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 699000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de finantare POS CCE nr. 264/ 28.09.2010 ID 884, proiect ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA?.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice al Institutului de Biochimie
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212239069, Email: [email protected], Fax: +40 212239068, Adresa internet (URL): www.biochim.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.07.2012 18:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer