Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Motorina Euro Diesel 5


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.721.107 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
Anunt de atribuire numarul 145336/24.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141107
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 234541646, In atentia: Calin Claudia, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234510050, Adresa internet (URL): www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Motorina Euro Diesel 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea se va efectua la sediul punctelor de lucru ale A.B.A. Siret precizate in Caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va atribui un acord cadru avand ca obiect furnizare Motorina Euro Diesel 5. Livrarea va fi asigurata de furnizor, cu mijloace de transport autorizate in acest sens, la destinatiile precizate in Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134210-2 - Motorina (0, 2) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 721, 106.65RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S150-260471din03.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 168 Denumirea: Furnizare Motorina Euro Diesel 5
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L
Adresa postala: P-ta. Presei Libere, Nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Et. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011028, Romania, Tel. +40 212067500, Email: [email protected], Fax: +40 21/2060065, Adresa internet (URL): www.rompetrol.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2057160.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1721106.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare - se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie, modificat prin Legea 279/2011; 2. In cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte care contin in cadrulpropunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret incarcarea in sistem a unui nou document cu o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut; 3.Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind garantia de participare la 50 % din cuantumul impus, va prezenta, anexatFormularului pentru garantie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa ?SIRET? - Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Cuza Voda Nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel. +40 234541646, Fax: +40 234510050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.10.2013 13:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer