Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Paine si produse de panificatie


Anunt de participare numarul 144483/20.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau
Adresa postala: Condorilor nr. 2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600302, Romania, Punct(e) de contact: Lili Huian, Tel. +40 723425572, Email: [email protected], Fax: +40 234519042, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
BRM Terminal Bacau
Adresa postala: Str. Pictor Aman, Nr. 94C, etaj 3, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600164, Romania, Tel. +40 234570777, In atentia: Adrian Vatamaniuc, Email: [email protected], Fax: +40 234570777
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
BRM Terminal Bacau
Adresa postala: Str. Pictor Aman, Nr. 94C, etaj 3, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600164, Romania, Tel. +40 234570777, In atentia: Adrian Vatamaniuc, Email: [email protected], Fax: +40 234570777
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
BRM Terminal Bacau
Adresa postala: Str. Pictor Aman, Nr. 94C, etaj 3, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600164, Romania, Tel. +40 234570777, In atentia: Adrian Vatamaniuc, Email: [email protected], Fax: +40 234570777
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Paine si produse de panificatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Bacau, la unitatile arondate DGASPC Bacau, conform prevederilor caietului de sarcini
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Paine si produse de panificatie, la centrele arondate DGASPC BAcau, conform Caietului de sarcini, in 7 loturi, si anume:
Lot I: Zona Bacau Centru: valoarea minima 122.061 lei respectiv valoarea maxima 158.679lei.
Lot II: Centrul Rachitoasa: valoarea minima 81.373 lei respectiv valoarea maxima 105.784 lei
Lot III: Zona Onesti: valoare minima 66.117 lei respectiv valoarea maxima 85.951 lei
Lot IV: Zona Tg Ocna: valoare minima 35.602 lei respectiv valoarea maxima 46.282 lei
Lot V: Zona Comanesti: valoare minima 55.944 lei respectiv valoarea maxima 72.727 lei
Lot VI: Zona Ungureni-Parincea: valoarea minima 61.030 lei respectiv valoarea maxima 79.338 lei
Lot VII: Zona Racaciuni: valoarea minima 86.464 lei respectiv valoarea maxima 112.402 leiValoarea minima, pentru fiecare lot in parte, reprezinta valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2013, corespondenta cantitatilor din caietul de sarcini, valoare care va sta la baza evaluarii incadrarii ofertelor depuse in conformitate cu art. 36 alin (1) lit e) din HG 925/2006.
Valoarea maxima reprezinta valoare la care poate ajunge contractul, calculata pentru fiecare lot in parte, in conditia in care autoritatea contractanta opteaza pentru prelungirea contractului de achizitie publica pe perioada primelor 4 luni din anul 2014, conf. art. 6 alin (3) din HG 928/2006
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare Paine si produse de panificatie, la centrele arondate DGASPC BAcau, conform Caietului de sarcini, in 7 loturi, si anume: Necesarul pana la 31.12.2013
Lot I: Paine(500g)-94003 buc; Cozonac cu cacao-150 kg; Cozonac cu rahat-113 kg; Tarate Grau-251 kg; Pasca-60kg
Lot II: Paine(500g)-63198 buc; Cozonac cu cacao-75 kg; Cozonac cu rahat-65 kg; Tarate Grau-25 kg; Pasca-35 kg
Lot III: Paine(500g)-50958 buc; Cozonac cu cacao-80 kg; Cozonac cu rahat-75 kg; Tarate Grau-30 kg; Pasca-25 kg
Lot IV: Paine(500g)-27110 buc; Cozonac cu cacao-56 kg; Cozonac cu rahat-45 kg; Tarate Grau-15 kg; Pasca-25 kg
Lot V: Paine(500g)-43256 buc; Cozonac cu cacao-58 kg; Cozonac cu rahat-50 kg; Tarate Grau-15 kg; Pasca-30 kg
Lot VI: Paine(500g)-47086 buc; Cozonac cu cacao-60 kg; Cozonac cu rahat-65 kg; Tarate Grau-27 kg; Pasca-35 kg
Lot VII: Paine(500g)-67399 buc; Cozonac cu cacao-55 kg; Cozonac cu rahat-60 kg; Tarate Grau-50 kg; Pasca-45 kgCantitatea totala a contractului (corespunzatoare valorii maxime) in cazul suplimentarii acestuia pentru primele 4 luni din 2014 (pana la 30.04.2014)
Lot I: Paine(500g)-122204 buc; Cozonac cu cacao-195 kg; Cozonac cu rahat-147 kg; Tarate Grau-326 kg; Pasca-78 kg
Lot II: Paine(500g)-82153 buc; Cozonac cu cacao-97 kg; Cozonac cu rahat-85 kg; Tarate Grau-31 kg; Pasca-46 kg
Lot III: Paine(500g)-66246 buc; Cozonac cu cacao-104 kg; Cozonac cu rahat-98 kg; Tarate Grau-39 kg; Pasca-32 kg
Lot IV: Paine(500g)-35243 buc; Cozonac cu cacao-73 kg; Cozonac cu rahat-59 kg; Tarate Grau-20 kg; Pasca-33 kg
Lot V: Paine(500g)-56237 buc; Cozonac cu cacao-75 kg; Cozonac cu rahat-65 kg; Tarate Grau-20 kg; Pasca-39 kg
Lot VI: Paine(500g)-61212 buc; Cozonac cu cacao-78 kg; Cozonac cu rahat-85 kg; Tarate Grau-36 kg; Pasca-45 kg
Lot VII: Paine(500g)-87620 buc; Cozonac cu cacao-71 kg; Cozonac cu rahat-79 kg; Tarate Grau-66 kg; Pasca-58 kgValorile estimate pentru cantitatile necesare pana la 31.12.2013 (valoarea minima) respectiv valorile pentru cantitatile maximale, in conditiile optari prelungirii contractului pana la 30.04.2014 (valoarea maxima)
Lot I: Zona Bacau Centru: valoarea minima 122.061 lei respectiv valoarea maxima 158.679lei.
Lot II: Centrul Rachitoasa: valoarea minima 81.373 lei respectiv valoarea maxima 105.784 lei
Lot III: Zona Onesti: valoare minima 66.117 lei respectiv valoarea maxima 85.951 lei
Lot IV: Zona Tg Ocna: valoare minima 35.602 lei respectiv valoarea maxima 46.282 lei
Lot V: Zona Comanesti: valoare minima 55.944 lei respectiv valoarea maxima 72.727 lei
Lot VI: Zona Ungureni-Parincea: valoarea minima 61.030 lei respectiv valoarea maxima 79.338 lei
Lot VII: Zona Racaciuni: valoarea minima 86.464 lei respectiv valoarea maxima 112.402 leiValoarea minima, pentru fiecare lot in parte, reprezinta valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2013, corespondenta cantitatilor din caietul de sarcini(coloana 4), valoare care va sta la baza evaluarii incadrarii ofertelor depuse in conformitate cu art. 36 alin (1) lit e) din HG 925/2006.
Valoarea maxima reprezinta valoare la care poate ajunge contractul, calculata pentru fiecare lot in parte, in conditia in care autoritatea contractanta opteaza pentru prelungirea contractului de achizitie publica pe perioada primelor 4 luni din anul 2014, conf. art. 6 alin (3) din HG 928/2006
Valoarea estimata fara TVA: intre 508, 588 si 661, 164RON
II.2.2) Optiuni
Da
Cnf.art.6 din HG925/2006-val.min.(508.588lei)=V.E.conf.C.S.in baza careia se vor intocmi ofertele.
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare totala este de 10.000 lei, si anume: Pt. lotul I-2400, 00 Lei; pentru lotul II-1600 lei, Pt. lotul III-1300 lei, Pt. lotul IV-700 lei, Pt. lotul V-1100 lei, Pt. lotul VI-1200 lei si Pt. lotul VII-1700 lei. In cazul ofertarii pe mai multe loturi, garantia de participare se va stabili prin insumarea garantiilor aferente loturilor ofertate. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada precizata mai sus. Dovada constituirii garantiei de participare va fi trimisa in original autoritatii contractante, astfel incat sa ajunga pana cel mai tarziu in data si ora limita stabilita pentru deschiderea ofertelor, la adresa specificata la anexa A din prezentul anunt (BRM Terminal Bacau, Str. Pictor Aman, nr. 94C). Se va specifica pe documentul prezentat pentru ce lot/loturi se constituie garantia de participare. Nota: garantia de participare, pentru fiecare lot in parte, se va retine ofertantului in cazul in care: (1)revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (2) fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit; (3) fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executie a contractului; (4)contestatia depusa de ofertant a fost respinsa de CNSC ca fiind nefondata, conf. art. 278^1 din OUG 34/2006-actualizata, sau a fost retrasa, conf. art. 278^1, alin (2) din OUG 34/2006-actualizataNota 1: pentru lotul IV nu se vor aplica prevederile art. 278^1 din OUG 34/2006-actualizataNota 2: pentru asigurarea unei evaluari/raportari unitare, cursul de echivalenta va fi cel stabilit de BNR ca fiind valabil pentru acea data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului (fara TVA) si se poate constitui prin orice forma prevazuta de art. 90 din HG 925/2006-actualizata, agreata de ambele parti la momentul semnari contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse bugetare (Alocari CJ Bacau)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare ? in original;
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original
3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
4.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta ? Formular N din sectiunea Formulare ? in original.
6.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul J din sectiunea Formulare.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
a. Sorin Brasoveanu - Director General
b. Sorin Barladeanu - Director Adjunct
c. Rodica Stiuca - Director Economic
d. Lili Huian - Director Birou Licitatii
e. Gicu Antochi - Director Unitate subordonata DGASPC
f. Dragos Benea - Presedinte CJ Bacau
g. Consilierii Judeteni, care au competnente in aprobarea bugetelor DGASPC Bacau: Balan Paustin, Bejan Gheorghe, Belceanu Gheorghe, Bondor Silviu, Bontas Dumitru, Bostan Ionel Gabriel, Braneanu Dumitru, Cautis Vasile, Casaneanu Gabriel Vasilica, Cosa Maricica Luminita, Dascalu Ioan, Dinu Ioana Raluca, Draganuta Constantin, Dumitru Raspopa Mincu Adrian, Enasoae Petru, Floroiu Ionel, Ganea Laurentiu Eugen, Gritcu Gabriel, Humulescu Vasile, Ichim Mihai, Isvoran Vasile, Marchis Ana, Marcu Costica, Mihaila Petrica, Martz Carmen, Nastasa Claudiu Constantin, Ochenatu Nechifor Eugen, Olaru I. Neculai, Olteanu Petre Cezar, Paslaru Marius, Pristavu Mihai, Seto Bogdan Constantin, Stanica Marian Ovidiu, Sapca Nicu, Sendrea Iulian Razvan si Sotcan Theodora.Nota 1: Pentru a fi valabile, din certificatele constatatoare trebuie sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelorNota 2: Ofertantul are dreptul de a depune initial, in locul certificatului constatator privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si a certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, o declaratie pe proprie raspundere (Formularul B.1 din Sectiunea Formulare) semnata de reprezentantul legal prin care confirma indeplinirea acestor obligatii de plata. In cazul in care opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia de a prezenta certificatele, la solicitarea autoritatii contractante, pana la data adoptarii deciziei de atribuire.Nota 3: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.In cazul in care, pentru datoriile restante, ofertantii prezinta inlesniri la plata (gen esalonari sau compensari), aprobate de catre organele competente in domeniu, conditia se considera indeplinita.Nota 4: Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta documentele echivalente celor solicitate la punctul 3 si 4 de mai sus, emise de autoritatile competente din statul de origine a ofertantului.Nota 5. In cazul in care ofertantul a depus copii cu mentiunea "conform cu originalul" ale documentelor de la pct. 3 si 4 din prezenta sectiune, Autoritatea cotractanta isi rezerva dreptul de a solicita, inainte de a lua orice decize referitoare la atribuirea contractului, originalele sau copii legalizate ale acestor documente. Neprezentarea acestora, in termenul solicitat, va clasifica oferta operatorului economic ca fiind inacceptabila (art. 36 alin (1) lit b) din HG 925/2006)Nota 6: In cazul unui tert sustinator acesta va depune declaratii pe proprie raspundere (formular A si formular B3) din care reiese ca nu se se afla in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d). De asemenea, tertul sustinator va prezenta declaratia sa privind faptul ca nu se afla in situatia unui conflict de interese, conf. art. 2 alin (3^1) din HG 925/2006-actualizata Certificat constatator, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul, a caror informatii sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta spre conformitate documentul de mai sus (certificatul constatator) in original sau copie legalizata (in cazul in care acest document a fost prezentat sub forma de copie lizibila conform cu originalul).Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta documentul echivalent celui solicitat mai sus, emis de autoritatea competenta din statul de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2012 vizat si inregistrat de organele competente.
Declaratie privind cifra globala de afaceri. Operatorii economic trebuie sa faca dovada detinerii unei cifre medii globale de afaceri, pe ultimiii 3 ani, cel putin egale cu urmatoarele sume: -pentru Lotul I: 240.000lei; -pentru lotul II: 160.000 lei; -pentru lotul III: 120.000 lei; -pentru lotul IV: 70.000 lei; -pentru lotul V: 100.000 lei; -pentru lotul VI: 120.000 lei; -pentru lotul VIII: 160.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
copie conform cu originalul, semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea "conform cu originalul"se va prezenta formularul B2 din sectiunea FORMULARE, completat si semnat de reprezentantul legal, in original. Pentru conversie, se va folosi cursul mediu anual pentru perechea lei/valuta comunicat de BNR.Operatorii economic trebuie sa faca dovada detinerii unei cifre medii globale de afaceri, pe ultimiii 3 ani, cel putin egale cu urmatoarele sume: -pentru Lotul I: 240.000lei; -pentru lotul II: 160.000 lei; -pentru lotul III: 120.000 lei; -pentru lotul IV: 70.000 lei; -pentru lotul V: 100.000 lei; -pentru lotul VI: 120.000 lei; -pentru lotul VIII: 160.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie pe proprie raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic si isi propune sa le utilizeze pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Ofertantii vor trebui ca la momentul semnarii contractului sa faca dovada ca mijloacele de transport ce vor fi utilizate pentru indeplinirea contractului sunt autorizate pentru aceasta activitate, conform ordiunui ANSVSA nr. 111/2008
lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Operatorii economici trebuie sa faca dovada unei experiente similare, in ultimiii 3 ani, prin ducerea la bun sfarsit a maxim 3 contracte, a caror valoari cumulate trebuie sa fie cel putinegale cu urmatoarele sume: -pentru Lotul I: 120.000 lei; -pentru lotul II: 80.000 lei; -pentru lotul III: 60.000 lei; -pentru lotul IV: 35.000 lei; -pentru lotul V: 55.000 lei; -pentru lotul VI: 61.000 lei; -pentru lotul VIII: 85.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se va prezenta un formular propriu in care sa se regaseasca informatii despre mijoacele de transport propuse a fi utilizate pentru indeplinirea in conditii optime a contractului. Formularul mai sus mentionat va fi insotit de o declaratie pe proprie rapsundere din care sa reieasa ca, in cazul in care ofertantul va fi declarat castigator, acesta va prezenta la semnarea contractului autorizatiile aferente tuturor mijoacelor de transport (conf. Ordin ANSVSA 111/2008) propuse a fi utilizate pentru indeplinirea in bune conditii a contractului.Se va completa si depune, in original, formularul C1 din sectiunea Formulare din Documentatia procedurii. Operatorii economici vor face dovada indeplinirii unui numar de maxim 3 contracte, in ultimii 3 ani, a caror valoare cumulata sa fie mai mare decat valoarea solicitata in aceasta conditie, corespunzatoare loturilor ofertate.Pentru indeplinirea cerintei operatorii economici ofertanti trebuie sa prezinte documente/certificate emise sau contrasemnate de catreautoritati contractante ori de catre clienti beneficiari, din care sa reieasa livrarea de produse similare, aferente maxim 3 relatii contractuale a caror valoare cumulata sa fie cel putin egale cu valorile minim stabilite in aceasta sectiune, in functie de loturile ofertate de fiecare operator economic. Documentele prezentate pot fi inoriginal, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"Pentru conversie, se va folosi cursul mediu anual pentru perechea lei/valuta comunicat de BNR.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii suplimentare privind desfasurarea etapei finale de licitatie electronica: -Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul, exprimat in lei, fara TVA; -Nu este impusa o limita inferioara a elementului pret. -Etapa finala de licitatie elctronica va fi programata in functie de momentul finalizarii evaluarii tuturor ofertelor inaintate. -Cu 2 zile inainte de inceperea etapei finale de licitatie electronica, operatorii economici vor fi informati atat de autoritatea contractanta cat si de operatorul SEAP referitor la calendarul desfasurarii etapei finale de licitatie electronica. -Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda, ce va avea durata de o zi Sistemul electronic va pune la dispozitia ofertantilor ce au inaintat oferte admisibile, informatii suplimentare privind procesul de reofertate, imediat ce etapa finala de licitatie electronica va fi publicata.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2013 11:00
Locul: Str. Pictor Aman, Nr. 94C, etaj 3, Loc. Bacau, Jud. Bacau; Tel/Fax: +40 234570777
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentatii operatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire (fisierele anexate prezentei invitatii) operatorii economic trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Acest program se poate descara gratuit de pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. In cazul in care operatorii economici intampina dificultati, ii rugam sa contacteze Autoritatea contractanta pentru a primi instructiuni in acest sens. 2.In cazul in care, dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conf. prev. art.256^2 si exceptia prev. de art.256^2 alin(1^1) din OUG 34/2006, termenele de exercitare a caii de atac sunt max.5 zile incepand cu urmatoarea zi lucratoare dupa data luarii la cunostinta de actul considerat nelegal de partea interesata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al DGASPC Bacau
Adresa postala: Str. Condorilor nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600302, Romania, Tel. +40 234585033, Email: [email protected], Fax: +40 234519042, Adresa internet (URL): www.dgaspcbacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2013 16:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer