Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Paine si produse de panificatie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
507.447 RON

Castigatorul Licitatiei: RO-EGERA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144483/12.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140778
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau
Adresa postala: Condorilor nr. 2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600302, Romania, Punct(e) de contact: Lili Huian, Tel. +40 723425572, Email: [email protected], Fax: +40 234519042, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Paine si produse de panificatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Bacau, la unitatile arondate DGASPC Bacau, conform prevederilor caietului de sarcini
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Paine si produse de panificatie, la centrele arondate DGASPC BAcau, conform Caietului de sarcini, in 7 loturi, si anume: Lot I: Zona Bacau Centru: valoarea minima 122.061 lei respectiv valoarea maxima 158.679lei.Lot II: Centrul Rachitoasa: valoarea minima 81.373 lei respectiv valoarea maxima 105.784 leiLot III: Zona Onesti: valoare minima 66.117 lei respectiv valoarea maxima 85.951 leiLot IV: Zona Tg Ocna: valoare minima 35.602 lei respectiv valoarea maxima 46.282 leiLot V: Zona Comanesti: valoare minima 55.944 lei respectiv valoarea maxima 72.727 leiLot VI: Zona Ungureni-Parincea: valoarea minima 61.030 lei respectiv valoarea maxima 79.338 leiLot VII: Zona Racaciuni: valoarea minima 86.464 lei respectiv valoarea maxima 112.402 leiValoarea minima, pentru fiecare lot in parte, reprezinta valoarea estimata a contractului pana la 31.12.2013, corespondenta cantitatilor din caietul de sarcini, valoare care va sta la baza evaluarii incadrarii ofertelor depuse in conformitate cu art. 36 alin (1) lit e) din HG 925/2006.Valoarea maxima reprezinta valoare la care poate ajunge contractul, calculata pentru fiecare lot in parte, in conditia in care autoritatea contractanta opteaza pentru prelungirea contractului de achizitie publica pe perioada primelor 4 luni din anul 2014, conf. art. 6 alin (3) din HG 928/2006
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
507, 446.49RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S119-203005din21.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 58516 Denumirea: Paine si produse de panificatie- Lotul 1
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-EGERA S.R.L.
Adresa postala: str.Decebal, nr.21, bl.21, sc.A, et.3, ap.12, Localitatea: Bacau, Cod postal: 5500, Romania, Tel. 0234544223, Email: [email protected], Fax: 0234562375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 158679.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 121600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 58515 Denumirea: Paine si produse de panificatie- Lotul 2
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-EGERA S.R.L.
Adresa postala: str.Decebal, nr.21, bl.21, sc.A, et.3, ap.12, Localitatea: Bacau, Cod postal: 5500, Romania, Tel. 0234544223, Email: [email protected], Fax: 0234562375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 105784.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 81247.49 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 58511 Denumirea: Paine si produse de panificatie- Lotul 3
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURONIC S.R.L.
Adresa postala: STR.TECUCIULUI NR.3, ,Localitatea: Bacau, Cod postal: 607480, Romania, Tel. 0234/581074;0744305004, Email: [email protected], Fax: 0234/581074
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 85951.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 58510 Denumirea: Paine si produse de panificatie- Lotul 4
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FREGATA IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Calea Trotusului, nr.155, Localitatea: Darmanesti, Cod postal: 605300, Romania, Tel. +40 0234356240, Email: [email protected], Fax: +40 0234357220
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46282.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 35497.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 58507 Denumirea: Paine si produse de panificatie- Lotul 5
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FREGATA IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Calea Trotusului, nr.155, Localitatea: Darmanesti, Cod postal: 605300, Romania, Tel. +40 0234356240, Email: [email protected], Fax: +40 0234357220
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 72727.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 55850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 58517 Denumirea: Paine si produse de panificatie- Lotul 6
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-EGERA S.R.L.
Adresa postala: str.Decebal, nr.21, bl.21, sc.A, et.3, ap.12, Localitatea: Bacau, Cod postal: 5500, Romania, Tel. 0234544223, Email: [email protected], Fax: 0234562375
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 79338.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60952.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 58514 Denumirea: Paine si produse de panificatie- Lotul 7
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EURONIC S.R.L.
Adresa postala: STR.TECUCIULUI NR.3, ,Localitatea: Bacau, Cod postal: 607480, Romania, Tel. 0234/581074;0744305004, Email: [email protected], Fax: 0234/581074
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 112402.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire (fisierele anexate prezentei invitatii) operatorii economic trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Acest program se poate descara gratuit de pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. In cazul in care operatorii economici intampina dificultati, ii rugam sa contacteze Autoritatea contractanta pentru a primi instructiuni in acest sens. 2.In cazul in care, dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al DGASPC Bacau
Adresa postala: Str. Condorilor nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600302, Romania, Tel. +40 234585033, Email: [email protected], Fax: +40 234519042, Adresa internet (URL): www.dgaspcbacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer