Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Piatra sparta si produse balastiera pentru OS Borlesti, Satu Mare, Livada din cadrul Directiei Silvice Satu Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.020 RON

Castigatorul Licitatiei: SC RANSEM GL SRL
Anunt de atribuire numarul 144653/14.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144332
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si exploatari
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Piatra sparta si produse balastierapentru OS Borlesti, Satu Mare, Livada din cadrul DirectieiSilvice Satu Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Lot 1.2 la depozit furnizor
Lot 3 , pe drumuri forestiere din cadrul OS Livada
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Piatra sparta si produse balastierapentru OS Borlesti, Satu Mare, Livada din cadrul DirectieiSilvice Satu Mare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 020RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50 Denumirea: Furnizare produse de balastiera
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RANSEM GL SRL
Adresa postala: Str Principala, Nr 8, Localitatea: Valea Vinului, Cod postal: 447745, Romania, Tel. 0747896963, Fax: 0261706045
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14060.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11840.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 49 Denumirea: Furnizare produse de balastiera
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PEDRO ANDEZIT SRL
Adresa postala: Str Fierastraului, Nr61-63, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430163, Romania, Tel. 0742213518, Fax: 0262278627
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7180.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca se constata ca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, o noua propunere financiara care va fi depusa la o data si o ora stabilita ulterior, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a catui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In aceasta situatie pretul prezentat in noua propunere financiara nu poate depasi pretul oferit initial.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Satu Mare
Adresa postala: P-ta Eroii Revolutiei , nr.12, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440055, Romania, Tel. +40 0261717304, Fax: +40 0261717306
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2014 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer