Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE PIESE DE SCHIMB SI ACCESORII CU MANOPERA PENTRU REPARATII SI INTRETINERE AUTOVEHICULE DIN GAMA DACIA, RENAULT SI NISSAN


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
183.317 RON

Castigatorul Licitatiei: GLOBAL NET SRL
Anunt de atribuire numarul 97606/30.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 86592
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Punct(e) de contact:  Constantin Draganuta, Tel. 0234 / 541.646, In atentia:  Compartiment Achizitii, Email:  [email protected]o, Fax:  0234 / 510.050, Adresa internet (URL):  www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE PIESE DE SCHIMB SI ACCESORII CU MANOPERA PENTRU REPARATII SI INTRETINERE AUTOVEHICULE DIN GAMADACIA, RENAULT SI NISSAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul furnizorului. Furnizorul va asigura si serviciile de reparatii.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul se va incheia pana la 31.12.2010 cu posibilitatea prelungirii pana la 30.04.2011 in functie de necesitati si posibilitatile financiare ale autoritatii contractante, conform prevederilor art.6 alin.3) din HG 925/2006.Contractul de furnizare se vor incheia pentru cantitatile minime de piese de schimb precizate in Caietul de sarcini.Tinand cont de caracterul de regularitate al contractului de furnizare ce urmeaza a se atribui, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de prelungire a duratei de indeplinire cu maxim 4 luni in anul 2011, respectiv pana la data de 30.04.2011;Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a suplimenta cantitatile de produse in decursul anului 2010 si pana la 30.04.2011, pana la nivelul maxim specificat in documentatie;Suplimentarea pana la nivelul maxim a cantitatilor de produse se va face in functie de necesitatile si posibilitatile financiare ce vor exista cu aceasta destinatie.Lista pieselor, componentelor si materialelor prezentata in cadrul caietului de sarcini este orientativa, deoarece autoritatea contractanta nu poate estima defectiunile ce pot apare in timpul exploatarii autovehiculelor. In urma constatarilor ce se vor efectua in timpul reviziilor periodice si a interventiilor accidentale se va stabili cu exactitate necesarul de produse.In situatia in care, in urma unei constatari efectuate, apare necesitatea achizitionarii unor piese/componente ce nu fac obiectul prezentului contract, dar fara de care autoturismele nu pot fi redate circulatiei pe drumurile publice, achizitionarea acestora se va face de la contractantul initial la preturi ce nu pot depasii un adaos comercial mai mare de 10% fata de pretul de achizitie de la producator, importator sau distribuitor. Astfel, operatorul economic are obligativitatea de a prezenta documente justificative (facturile de achizitie vor fi anexate devizului) in acest sens.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34320000-6 - Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
183, 317RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Tariful /ora de manopera
21%
Descriere:
3.
Garantia pentru manopera
9%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17 Denumirea: Contract de furnizare piese cu manoperaDacia 1307 & Solenza
V.1) Data atribuirii contractului 5/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GLOBAL NET SRL
Adresa postala:  BACAU, STR. VENIAMIN COSTACHE, 5 , B, 12, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600275, Romania, Tel. 0234/522577, Email:  [email protected], Fax:  0234/522577
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32541.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 18 Denumirea: Contract furnizare piese cu manoperaDacia Logan
V.1) Data atribuirii contractului 5/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GLOBAL NET SRL
Adresa postala:  BACAU, STR. VENIAMIN COSTACHE, 5 , B, 12, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600275, Romania, Tel. 0234/522577, Email:  [email protected], Fax:  0234/522577
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57562.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 19 Denumirea: Contract furnizare piese cu manoperaRenault Kangoo
V.1) Data atribuirii contractului 5/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L.
Adresa postala:  STR.REPUBLICII, NR.185, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600304, Romania, Tel. 0234/576345, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0234/576345
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31275.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 20 Denumirea: Contract furnizare piese cu manopera Nissan X-Trail
V.1) Data atribuirii contractului 5/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DEDEMAN AUTOMOBILE S.R.L.
Adresa postala:  STR.REPUBLICII, NR.185, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600304, Romania, Tel. 0234/576345, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0234/576345
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 61939.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  str. Cuza Voda nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/513296, Fax:  0234/514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa "Siret" Bacau - Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  str. Cuza Voda nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/541646, Fax:  0234/510050, Adresa internet (URL):  www.rowater.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.06.2010 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer