Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare piese de schimb si service pentru autoturismele din dotarea D.R.D.P. Iasi -Zona Nord-S.D.N. Botosani, S.D.N. Suceava si S.D.N. Campulung Moldovenesc


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
420.082 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea dintre S.C. METCHIM S.A. Braila si S.C. METCHIM SERVICE S.R.L. Iasi
Anunt de atribuire numarul 88104/11.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 73930
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi, str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0232214430, In atentia: Lemnaru Alex-Viorel, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare piese de schimb si service pentru autoturismele din dotarea D.R.D.P. Iasi -Zona Nord-S.D.N. Botosani, S.D.N. Suceava si S.D.N. Campulung Moldovenesc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.D.N. Botosani, S.D.N. Suceava si S.D.N. Campulung Moldovenesc
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese de schimb si accesorii pentru autovehicule ce necesita si contractarea operatiunilor de montare si punere in functiune a acestora.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
420, 082.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S195-280086din06.10.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 147 Denumirea: Furnizare piese de schimb si service pentru auto din dotarea DRDP IasiZONA NORD
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea dintre S.C. METCHIM S.A. Braila si S.C. METCHIM SERVICE S.R.L. Iasi
Adresa postala: Str. Marna, Bl. 2, Sc. 1, Et. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810080, Romania, Tel.0232251769, Fax: 0232251769
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 618000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 420082.32 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire ce are ca obiect , ,Furnizare piese de schimb si service pentru autoturismele din dotarea D.R.D.P. Iasi Zona NORD- S.D.N. Botosani, S.D.N. Suceava si S.D.N. Campulung Moldovenesc, pentru Lot 4 ARO 244 D, Lot 8 NISSAN TERANO II, Lot 9 - ROCAR TV 40 FA, a fost anulata dupa cum urmeaza: a). pentru Lot 4 ARO 244 D si Lot 9 ROCAR TV -40 FA, in conformitate cu art. 209 alin . 1 lit. c din O.U.G. 34/2006 actualizata; b). pentru Lot 8 NISSAN TERANO II, in conformitate cu art. 209 alin . 1 lit. b din O.U.G. 34/2006 actualizata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
C.N.A.D.N.R. S.A.-Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel.0232214430, Email: [email protected], Fax: 0232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2009 11:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer