Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE PIESE SCHIMB TRANSPORTOARE CU RACLETE tip TR 3, TR 4, TR 5 si TR 7 (sau echivalent )


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.258.963 RON

Castigatorul Licitatiei: UNIO S.A.
Anunt de atribuire numarul 145286/11.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140765
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str.Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Ciltan Adrian, Tel. +40 254541460, Email: [email protected], Fax: +40 254506157, Adresa internet (URL): www.snh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE PIESE SCHIMB TRANSPORTOARE CU RACLETE tip TR 3, TR 4, TR 5 si TR 7 (sau echivalent )
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: EH LIVEZENI - Sucursala beneficiara a SNH SA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Transportoarele cu raclete sunt destinate transportului de carbune si steril atat pe galeriile de transport cat si la frontul de lucru aferent procesului de exploatare, perforare-puscare, sustinere individuala, sustinere mecanizata si combine de abataj.Furnizare piese de schimb pentru transportoare cu raclete tip TR 3, TR 4, TR 5 si TR 7 (sau echivalent) in cantitatile prevazute in anexa la Caietul de sarcini ( SECT II ) si in anexa la Proiectul de contract.( SECT IV )
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43600000-9 - Piese pentru utilaje de exploatare miniera si in cariera si piese pentru masini de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 258, 963RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S148-258122din01.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: APF 1967 Denumirea: FURNIZARE PIESE SCHIMB TRANSPORTOARE CU RACLETE TIP TR3, TR4, TR5 SI TR7
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIO S.A.
Adresa postala: Aleea Expozitiei, Nr.1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430294, Romania, Tel. +40 0261764623/+40 0261766120, Email: [email protected], Fax: +40 0261764813, Adresa internet (URL): www.unio.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1258963.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1258963.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii isi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea in scris in acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta inaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si inregistrate de autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor.Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va marca pe exterior in mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI". Eventualele propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice din proiectul de contract al documentatiei de atribuire se depun odata cu oferta. Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: ? sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; ? sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociat. Daca dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut fata de pretul oferit conform clasamentului SEAP. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a uza de prev. art. 11 alin. 4 din HG 925/2006. In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare cf. prev. art. 11 alin. 5 din HG 925/2006 (se completeaza conform formularului 14 si anexei la acesta) Ptr. vizualizare D.A. incarcata in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica. NOTA : Lista cu nominalizarea si adresa sucursali SHN-SA beneficiare : EH LIVEZENI-str. Lunca, nr.153, Loc. Petrosani; J20/1149/2012, CUI 31048173
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic din cadrul CEH SA - Divizia Miniera Petrosani
Adresa postala: str. Timisoara nr. 2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 254506100, Email: [email protected], Fax: +40 254506104
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 16:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer