Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare poliectrolit cationic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.098.000 RON

Castigatorul Licitatiei: FLOCHEM INDUSTRIES S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 112858/08.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala:  Str. Brezoianu, nr. 23-25, Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010136, Romania, Punct(e) de contact:  Paul Onoiu, Tel. 021.314.01.10, Email:  [email protected], Fax:  021.314.30.95
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare poliectrolit cationic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Statia de Epurare Ape Uzate lina, Sos de Centura nr. 306, Jud. Ilfov
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de polielectrolit pentru ingrosare si deshidratare namol rezultat din procesul de tratare ape uzate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24962000-5 - Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 098, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4395 Denumirea: Furnizare polielectrolit cationic
V.1) Data atribuirii contractului 7/6/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FLOCHEM INDUSTRIES S.R.L.
Adresa postala:  STR. MIHAIL CIORANU, NR.4, BL.68, PARTER, AP.2, SECT.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050751, Romania, Tel. 021/4107809, Email:  [email protected], Fax:  021/4103026, Adresa internet (URL):  www.snf.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1098000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  B-dul Unirii nr. 37, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  -, Romania, Tel. 021.408.36.00, Fax:  021.408.36.00
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  B-dul Unirii nr. 37, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  -, Romania, Tel. 021.408.36.00, Fax:  021.408.36.00
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.A. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala:  Str. Banului, nr. 3A, etaj 2, ap. 7, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  -, Romania, Tel. 021.315.52.41, Fax:  021.315.52.41
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2011 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer