Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare polihidroxi clorura de aluminiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.417.500 EUR

Castigatorul Licitatiei: UNICHEM S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 82413/27.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Kas Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Laurentiu Bolat, Tel.0265-208810, Email: [email protected], Fax: 0265-208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare polihidroxi clorura de aluminiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC COMPANIA AQUASERV SA, Tg Mures , str.Kos Karoly nr.1
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare polihidroxi clorura de aluminiu conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24312123-2 - Policlorura de aluminiu (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 417, 500EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
072
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S199-286819din15.10.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 072 Denumirea: FURNIZARE POLIHIDROXI-CLORURA DE ALUMINIU
V.1) Data atribuirii contractului 4/6/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNICHEM S.R.L.
Adresa postala: Str. Lacrimioarelor nr.2A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400470, Romania, Tel.0743151566, Email: [email protected], Fax: 0264-403420, Adresa internet (URL): www.unichem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1900000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1417500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 6, 048, 899 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Tg.Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tg Mures, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265 263694, Fax: 0265 269199
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Tg.Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tg Mures, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265-263694, Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: str.Kos Karoly nr.1 , Localitatea: Tg Mures, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540297, Romania, Tel.0265-208.851, Fax: 0265-208.881
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2010 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer