Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE PREPARATE CARNE, CONSERVE CARNE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
735.700 RON

Castigatorul Licitatiei: Retacom S.R.L
Anunt de atribuire numarul 145180/13.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144265
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa postala: STR. FOISORULUI NR. 56-58, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030011, Romania, Punct(e) de contact: EUGEN DAN DAIA, Tel. +40 0213142315, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213142316, Adresa internet (URL): www.dgas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE PREPARATE CARNE, CONSERVE CARNE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: LOCATIILE CONFORM CAIET DE SARCINI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE PREPARATE CARNE, CONSERVE CARNE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15131700-2 - Preparate pe baza de carne (Rev.2)
15131000-5-Conserve si produse din carne (Rev.2)
15131120-2-Salamuri (Rev.2)
15131130-5-Carnati (Rev.2)
15131310-1-Pateu (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
735, 700RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S146-253463din30.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: RC60 Denumirea: PREPARATE CARNE, CONSERVE CARNE
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Retacom S.R.L
Adresa postala: Intrarea Gavana, nr. 1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013789, Romania, Tel. 021/2321961;0744758622, Email: [email protected], Fax: 021/2321961
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 735700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str.Foisorului, nr.56-58, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 031180, Romania, Tel. +40 0213142315, Fax: +40 0213142316
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2014 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer