Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare presa


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
424.450 RON

Castigatorul Licitatiei: MIRION PRESS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147630/05.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144080
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Florentina Ban, Tel. +40 311323235, In atentia: Florentina Ban, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare presa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BNR ? Str. Lipscani nr. 25, 030031 si CPPAS - Str. Dr. Staicovici nr. 42-48, sector 5, Bucuresti - 050557
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cumparare de presa - publicatii romanesti si straine; conform mentiunilor caietului de sarcini 625.007 lei (rep val estimata pt per 01.02.2014 ? 31.12.2014)in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar val max de 852.282 lei rep valoarea maxima ce contine si valoarea posibilelor suplimentari a cantitatiilor si de prelungire a contractului initial (conform art. 6 alin. 3 din HG nr. 925/2006)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22212100-0 - Publicatii periodice (Rev.2)
22211000-2-Reviste specializate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
424, 450RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S213-369307din02.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8 Denumirea: Furnizare presa straina
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MIRION PRESS S.R.L.
Adresa postala: Bdul 1 Decembrie 1918 Nr.22, Bl.3, Sc.3, Et.1, Ap. 82, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032463, Romania, Tel. 0212503049, 021.250.30.55, Email: [email protected], Fax: 0212503040, Adresa internet (URL): www.cartejuridica.net
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 154450.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 7 Denumirea: Furnizare presa romaneasca
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: Str. Ziduri Intre Vii, nr.5, bloc B8, Scara1, ap 44, parter, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 722341546, Email: [email protected], Fax: +40 213146339, Adresa internet (URL): www.manpres.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 270000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nota: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pret;Reprezntantii imputerniciti ai ofertantii pot asista la deschiderea ofertelor ? maximum 1 reprez pentru fiecare of.Imputernicirea va mentiona nivelul de delegareal reprezentantului.Persoanele fara imputernicire scrisa si semnata de persersoanele competente si B.I. sau C.I. nu vor putea participa la sedinta de deschidere.Atentie: Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa mentioneze: 1. modul in care se va putea executa garantia: cfonform art. 86 alin. 3 din HG 925/20062. situatiile in careB.N.R. va putea solicita executarea garantiei, respectiv ofertantul: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei;d) contestatia depusa de ofertant a fost respinsa de CNSC, conform prevederilor art. 278ยน din OUG 34/2006.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, iar toate situatiile de executare a garantiei (a, b, c, d), mai sus mentionate, trebuie sa se regaseasca obligatoriu in continutul instrumentului de garantare.Pentru clauzele contractuale ofertantul are dreptul de a formula amendamente prin solicitare de clarificari.Solicitarile de clarificare cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai in scris. ? fax: +40 213158294 si email: [email protected] Raspunsul la clarificari se vor publica in SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii , nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 2140873700
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei, Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, 8, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030031, Romania, Tel. +40 213127174
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 15:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer