Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Produse


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
49.767 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GEOTOP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 168/19.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE
Adresa postala: Str.Edgar Quinet, nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: Corina Damaschin, Tel.021-315.13.01, Email: [email protected], Fax: 021-315.15.97
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alta institutie guvernata de legea publica
Activitate (activitati)
Altele: aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public al statului
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Produse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, Str. Edgar Quinet nr. 6, sect. 1, cod postal 010018
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare licente TopoSys si MapSys
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30248200-1 - Licente de software (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
49, 767.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7725 Denumirea: Contract Furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 11/29/2006
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GEOTOP S.R.L.
Adresa postala: Str. Mihai Eminescu, nr. 6, Jud. Harghita, Localitatea: Odorheiu Secuiesc, Cod postal: 535600, Romania, Tel.0266-218069, Email: [email protected], Fax: 0266-218069, Adresa internet (URL): www.geotop.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49767.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107-111, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel.021-332.11.75, Email: [email protected], Fax: 021-332.12.40, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, Nr 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala " Apele Romane " - Biroul Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Edgar Quinet, Nr. 6, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Tel.021-315.13.01, Email: [email protected], Fax: 021.312.21.74, Adresa internet (URL): www.rowater.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2007 17:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer