Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare produse balastiera in localitatea Cluj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
80.000 RON

Castigatorul Licitatiei: APOLLO PROBALAST SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 114255/01.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540049, Romania, Punct(e) de contact:  Lata Ilie, Tel. 0365403760, Email:  [email protected], Fax:  0365403693
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare produse balastiera in localitatea Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
O combinatie intre acestea
Locul principal de livrare: in raza de activitate a E.ON Gaz Distributie, in localitatea Cluj
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare produse balastiera in raza de activitate aE.ON GazDistributie in localitatea Cluj
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14211100-4 - Nisip natural (Rev.2)
14210000-6-Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
14212310-6-Balast (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
80, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca raspuns la Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004556 Denumirea: furnizare produse balastiera in localitatea Cluj
V.1) Data atribuirii contractului 7/25/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
APOLLO PROBALAST SRL
Adresa postala:  VALEA LUNGA, STR. AL. I. CUZA, NR. 621, JUD. ALBA, Localitatea:  Valea Lunga, Cod postal:  517815, Romania, Tel. 0258888091, Email:  [email protected], Fax:  0258888091
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
nr anunt 108606/30.09.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala:  str. Justitiei nr 1, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540049, Romania, Tel. 0265-262010
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic al SC E.ON Gaz Distributie SA
Adresa postala:  p-ta Trandafirilor nr 21, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540049, Romania, Tel. 0365-403769
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2011 16:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer