Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare: Produse chimice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
500.500 RON

Castigatorul Licitatiei: KEMWATER CRISTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136752/10.09.2012
Informatii anunt de participare asociat 128465
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Finantari Interne, Tel. +40 241601110/ +40 241601221, Email: [email protected], Fax: +40 241619512, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare: Produse chimice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Incinta Port Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare: 176.000 kg Produse chimice din care: - 120.000 kg - Hidroxid de sodiu (NaOH)- 15.000 kg - Clorura ferica (FeCl3)- 25.000 kg - Ipasolv- 4.000 kg - Acid acetic- 1.000 kg - Agent antispumant- 5.000 kg - Acid clorhidric (HCl)- 4.000 kg - Acid sulfuric (H2SO4)- 2.000 kg - Polielectrolit (cationic )
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24000000-4 - Produse chimice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
500, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A.14
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 23301 Denumirea: Furnizare Produse chimice
V.1) Data atribuirii contractului 03.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KEMWATER CRISTAL S.R.L.
Adresa postala: Str Muncii nr 51, Localitatea: Fundulea, Cod postal: 915200, Romania, Tel. +40 213112527/ +40 744-684269, Email: [email protected], Fax: +40 213112527
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 620620.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Traian nr. 31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241551345, Fax: +40 241610241
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA Constanta, Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241601704, Fax: +40 241619512, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2012 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer