Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare produse: conducte din polietilena si accesorii din plastic pentru conducte.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
280.385 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNO WORLD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 3327/16.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 1757
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare produse: conducte din polietilena si accesorii din plastic pentru conducte.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul central al R.A.J.A.C. Iasi, situat in strada Mihail Costachescu, nr. 6.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare produse: conducte din polietilena (cod CPV 28863172-5) si accesorii din plastic pentru conducte(cod CPV 25212530-4).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28863172-5 - Conducte din polietilena (Rev.1)
25212530-4-Accesorii din plastic pentru conducte (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
280, 384.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 150 Denumirea: furnizare conducte din polietilena si accesorii din plastic pt. conducte
V.1) Data atribuirii contractului 4/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNO WORLD S.R.L.
Adresa postala: Str Tarancutei nr. 19, Localitatea: Falticeni, Cod postal: 725200, Romania, Tel.0230 5466960, Email: [email protected], Fax: 0230206090, Adresa internet (URL): www.tehnoworld.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 410168.32 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 280384.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, numarul 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: strada Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Fax: 0232217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament juridic al Bursei Romane de Marfuri - Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu, numarul 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Tel.0232222288, Email: [email protected], Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2007 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer