Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE PRODUSE DE PANIFICATIE PENTRU ZONA TG-BUJOR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
700.736 RON

Castigatorul Licitatiei: ENGELMI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140550/12.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139940
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala: StradaEroilor 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Punct(e) de contact: PAULA ELENA SIMION, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE PRODUSE DE PANIFICATIE PENTRU ZONA TG-BUJOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SCOLILE SI GRADINITELE DIN ZONA TG-BUJOR
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor furniza produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore pentru toate unitatile de invatamant din TG.BUJOR-BALENI-FARTANESTI-FOLTESTI-JORASTI-TULUCESTI-FRUMUSITA-MASTACANI-OANCEA-VLADESTI-V.MARULUI-BALABANESTI-RADEST-BALASESTI-CERTESTI-CORNI-COROD-DRAGUSENI-SMULTI--VARLEZI-BANEASA ?BERESTI-MERIA-BERESTI-CAVADINESTI-SUCEVENI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
700, 736.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S225-370562din22.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7132 Denumirea: Furnizare produse de panificatie pentru Programul Lapte ? Corn pentru zona Tg. - Bujor
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENGELMI S.R.L.
Adresa postala: Aleea Industriilor, nr.13, Localitatea: Galati, Cod postal: 800535, Romania, Tel. +40 0236449977/+40 449966, Email: [email protected], Fax: +40 0236449977, Adresa internet (URL): www.cukys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1021907.25 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 700736.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, AC va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua prop.financiara, in plic inchis, caz in care ctr. va fi atribuit ofertantului a carui noua prop. financ. are pretul cel mai scazut.2.Nu se accepta oferte alternative.3. Ofertantii vor specifica in cuprinsul prop. tehn. informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionand motivele pt. care aceste inform. tb. sa fie confidentiale.4. Ptr. dem. indepl. crit. de calif. prev. la art. 176 din OUG 34/2006 actual., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o decl. pe propria raspundere Formularul nr. 12, semnata de reprezent. sau legal, prin care confirma ca indepl. cerintele de calif. astfel cum au fost solicit. in doc.de atrib. Declaratia va fi insotita de o Anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Docum. edific. care probeaza/confirma indepl. cerintelor de calif., in cazul in care ofert. uzeaza de acest drept, vor avea valab. in termenul prevazut in resp. solicitare.5. Ofert va prezenta Model contract furnizare produse, semnat si stamp.de ofertant pe ultima pag. sub inscrisul ?De acord cu clauzele contractuale? sau va prezenta o decl. pe propria raspundere prin care isi asuma indepl.clauzelor contractuale din modelul de ctr.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetului Galati - Serviciul investitii, licitatii si urmariri contracte
Adresa postala: Str. Eroilor nr. 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2013 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer