Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse "Dotari instrumente muzicale pentru unitatile de invatamant cu profil vocational din Bucuresti" care fac parte din Proiectul "Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
408.522 EUR

Castigatorul Licitatiei: SENIA COMPANY 999 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145621/30.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142298
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: Bd. SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitie, Tel. +40 213055530, In atentia: Silvia BARBULESCU - director executiv, Dragos DIMITRIU - sef serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse "Dotari instrumente muzicale pentru unitatile de invatamant cu profil vocational din Bucuresti" care fac parte din Proiectul "Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotari instrumente muzicale pentru unitatile de invatamant cu profil vocational din Bucuresti" care fac parte din Proiectul "Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
37311000-1 - Instrumente cu clape (Rev.2)
37314000-2-Instrumente de suflat (Rev.2)
37316000-6-Instrumente de percutie (Rev.2)
37320000-7-Piese si accesorii pentru instrumente muzicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
408, 522EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S154-268177din09.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 604 Denumirea: ?Dotari instrumente muzicale"
V.1) Data atribuirii contractului 28.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SENIA COMPANY 999 S.R.L.
Adresa postala: Str. Zorelelor nr. 49, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900553, Romania, Tel. +40 213123585, Email: [email protected], Fax: +40 213136516, Adresa internet (URL): www.senia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 410000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 408522.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 826, 093.36 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor situate pe primul loc cu punctaje egale ? Ofertele situate pe primul loc cu punctaje egale vor fi departajate de pretul cel mai scazut ofertat, Autoritatea Contractanta atribuind contractul ofertantului care are pretul cel mai scazut. In cazul in care punctajele ofertelor sunt egale, iar preturile ofertate sunt deasemenea egale, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor respectivi sa depuna o noua Propunere financiara in plic inchis netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia ?Reofertare Propunere Financiara?, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputernicitii ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita prin Nota aprobata de conducatorul institutiei. Noua propunere finanaciara nu va influenta in niciun caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Bd. Splaiul Independentei nr.291-293, sector 6 , etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer