Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse ?Dotari laboratoare? pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat din Bucuresti ? 6 loturi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.432.414 EUR

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC AVITECH Co SRL (lider) - SC ALFA VEGA SRL ? SC IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp.z.o.o
Anunt de atribuire numarul 143271/12.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141648
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitie, Tel. +40 213055530, In atentia: Silvia BARBULESCU - director executiv, Dragos DIMITRIU - sef serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse ?Dotari laboratoare? pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat din Bucuresti ? 6 loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse ?Dotari laboratoare? pentru unitati de invatamant preuniversitar de stat din Bucuresti ? 6 loturi, privind proiectul ?Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38600000-1 - Instrumente optice (Rev.2)
30195200-4-Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii (Rev.2)
38416000-4-PH metre (Rev.2)
38500000-0-Aparate de control si de testare (Rev.2)
48190000-6-Pachete software educationale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 432, 413.82EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S083-139733din27.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 513 Denumirea: Dotari laboratoare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Bucuresti?Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC AVITECH Co SRL (lider) - SC ALFA VEGA SRL ? SC IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp.z.o.o
Adresa postala: Sos. Pipera ? Tunari, nr.1/II, et.2, Jud. Ilfov, ,Localitatea: Voluntari, Cod postal: -, Romania, Tel. 021/200.64.64, Fax: 021/200.64.65
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1152106.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1146478.60 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 4, 985, 462.59 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 514 Denumirea: ?Dotari laboratoare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Bucuresti ? Lot2?
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC AVITECH Co SRL (lider) - SC ALFA VEGA SRL ? SC IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp.z.o.o
Adresa postala: Sos. Pipera ? Tunari, nr.1/II, et.2, Jud. Ilfov, ,Localitatea: Voluntari, Cod postal: -, Romania, Tel. 021/200.64.64, Fax: 021/200.64.65
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 621030.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 620006.92 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 696, 100.22 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 515 Denumirea: ?Dotari laboratoare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Bucuresti ? Lot3?
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC AVITECH Co SRL (lider) - SC ALFA VEGA SRL ? SC IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp.z.o.o
Adresa postala: Sos. Pipera ? Tunari, nr.1/II, et.2, Jud. Ilfov, ,Localitatea: Voluntari, Cod postal: -, Romania, Tel. 021/200.64.64, Fax: 021/200.64.65
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 697804.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 697253.13 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 3, 032, 005.48 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 517 Denumirea: ?Dotari laboratoare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Bucuresti ? Lot5?
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC AVITECH Co SRL (lider) - SC ALFA VEGA SRL ? SC IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp.z.o.o
Adresa postala: Sos. Pipera ? Tunari, nr.1/II, et.2, Jud. Ilfov, ,Localitatea: Voluntari, Cod postal: -, Romania, Tel. 021/200.64.64, Fax: 021/200.64.65
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 373750.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 373534.70 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 624, 315.87 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 518 Denumirea: ?Dotari laboratoare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Bucuresti ? Lot6?
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC AVITECH Co SRL (lider) - SC ALFA VEGA SRL ? SC IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp.z.o.o
Adresa postala: Sos. Pipera ? Tunari, nr.1/II, et.2, Jud. Ilfov, ,Localitatea: Voluntari, Cod postal: -, Romania, Tel. 021/200.64.64, Fax: 021/200.64.65
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 394013.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 386134.47 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 679, 105.91 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 516 Denumirea: ?Dotari laboratoare? pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Bucuresti - Lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EURODIDACTICA SRL
Adresa postala: DRUMUL GARII BALOTESTI NR.20, JUD ILFOV, Localitatea: OTOPENI, Cod postal: -, Romania, Tel. 0212425082, Fax: 0212425083
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 261297.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 209006.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 908, 444.59 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.CPV - LOT 1:38600000-1;38500000-0;42923110-6;38311000-8;38341300-0;31682530-4;48190000-6;30195200-4;32322000-6;30237200-1; - Lot 2:38500000-0; 42923110-6; 38311000-8; 48190000-6; 38510000-3; 33793000-5; 38416000-4; 30195200-4; 32322000-6; 30237200-1; - Lot 3:48190000-6; 38510000-3; 30195200-4; 34999400-0; 32322000-6; 30237200-1;
- Lot 4:48190000-6; 38416000-4; 30195200-4; 32322000-6; 30237200-1; - Lot 5:48190000-6; 30195200-4; 34999400-0; 32322000-6; 30237200-1; - Lot 6:48190000-6; 30195200-4;34999400-0; 39298600-3; 22114300-5; 32322000-6; 30237200-1;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA PROCEDURI ACHIZITIE
Adresa postala: Splaiul independentei nr. 291-293, etaj 10, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2013 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer