Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Maramures, in anul scolar 2013-


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.245.457 RON

Castigatorul Licitatiei: SC PITIRITEAN SRL
Anunt de atribuire numarul 145911/14.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141761
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL MARAMURES (CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES)
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Maria Gherasim, Ana Zaharia, Tel. +40 0262214659, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0262215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse lactate si de panificatiepentruelevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Maramures, in anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile scolilor si gradinitelor de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea si distribuirea pe loturi a produselor lactate si de panificatieelevilor din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si copiilorprescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din Judetul Maramures, in anul scolar 2013-2014
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 245, 456.68RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S163-283911din23.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7093 Denumirea: Furnizare produse de panificatie pt elevii si prescolarii din jud MM in anul scolar 2013-2014 lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 31.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PITIRITEAN SRL
Adresa postala: Str. Principala, Nr. 394, Localitatea: Dragomiresti, Cod postal: 437140, Romania, Tel. +40 0740136109, Email: [email protected], Fax: +40 0262337029
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 431840.64 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 285000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 7135 Denumirea: Furnizare produse de panificatie pt elevii si prescolarii din jud MM in anul scolar 2013-2014 lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PAN GRUP DUNCA S.R.L.
Adresa postala: STR. ALEEA EROILOR, NR. 71, Localitatea: Viseu de Sus, Cod postal: 435700, Romania, Tel. 0262354050, 0262355530, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0262354050
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 620829.44 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 465100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 7047 Denumirea: Furnizare produse de panificatie pt elevii si prescolarii din jud MM in anul scolar 2013-2014 lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAN SOCIETATE IN NUME COLECTIV
Adresa postala: str.N.Balcescu, nr.80, Localitatea: somcuta Mare, Cod postal: 4866, Romania, Tel. +40 745282630, Email: [email protected], Fax: +40 262281634
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 388277.12 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 275000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 7136 Denumirea: Furnizare produse de panificatie pt elevii si prescolarii din jud MM in anul scolar 2013-2014 lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAN SOCIETATE IN NUME COLECTIV
Adresa postala: str.N.Balcescu, nr.80, Localitatea: somcuta Mare, Cod postal: 4866, Romania, Tel. +40 745282630, Email: [email protected], Fax: +40 262281634
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 746739.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 530000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 7048 Denumirea: Furnizare produse de panificatie pt elevii si prescolarii din jud MM in anul scolar 2013-2014 lot 5
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMAN SOCIETATE IN NUME COLECTIV
Adresa postala: str.N.Balcescu, nr.80, Localitatea: somcuta Mare, Cod postal: 4866, Romania, Tel. +40 745282630, Email: [email protected], Fax: +40 262281634
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 353830.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 238800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 7134 Denumirea: Furnizare produse lactate pt elevii si prescolarii din jud MM in anul scolar 2013-2014 lot 6
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALBALACT S.A.
Adresa postala: Oiejdea, Com.Galda de Jos, Dn1, Km.392+600, Localitatea: Oiejdea, Cod postal: 510200, Romania, Tel. +40 0258816425, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0258816425, Adresa internet (URL): WWW.ALBALACT.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5990719.68 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5451556.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Daca dupa etapa de licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Maramures, Biroul juridic ?i monitor oficial
Adresa postala: str. Gheorghe Sincai, nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262215090, Email: [email protected], Fax: +40 262215597, Adresa internet (URL): www.cjmaramures.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 12:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer