Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizare produse lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016? pentru tot judetul Gorj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.291.600 RON

Castigatorul Licitatiei: VEL PITAR S.A.
Anunt de atribuire numarul 137157/15.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133814
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala: STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Stricescu, Tel. +40 253214006, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 253212023, Adresa internet (URL): www.cjgorj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Furnizare produse lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016? pentru tot judetul Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile de invatamant de pe raza judetului Gorj (gradinite cu program normal de 4 ore si scoli cu clasele pregatitoare si I-VIII)
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor furniza produse lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016? pentru tot judetul Gorj, pe doua loturi: Lot 1: ?Furnizare produse lactate pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016? pentru tot judetul Gorj;Lot 2: ?Furnizare produse de panificatie pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016? pentru tot judetul Gorj;Se vor asigura servicii privind transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la destinatar: scoala sau gradinita.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 291, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8436
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S214-214215din07.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1439 Denumirea: ?Furnizare produse de panificatie pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016
V.1) Data atribuirii contractului 30.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEL PITAR S.A.
Adresa postala: strada Timis, nr. 22, parter, biroul nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240630, Romania, Tel. 0250.746.001; 0250 4609953, Email: [email protected], Fax: 0250.746.004; 0250 4609909, Adresa internet (URL): www.velpitar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9291600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9291600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In situatia in care, ulterior etapei de licitatie electronica, se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu pret egal, se va solicita acestora o noua oferta de pret, imbunatatita.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul GORJ
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu, Nr.34, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 200132, Romania, Tel. +40 253218661, Email: [email protected], Fax: +40 253218147, Adresa internet (URL): http: //www.tgorj.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica
Adresa postala: Tg-Jiu, str. Victoriei, nr.2-4, jud Gorj, Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Tel. +40 253214006, Fax: +40 253212023
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2013 08:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer