Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul de stat si privat - zona 7, judetul Giurgiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
33.099 RON

Castigatorul Licitatiei: LACTA S.A.
Anunt de atribuire numarul 105663/12.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala:  str. Bucuresti, nr.10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Punct(e) de contact:  ADRIANA UDROIU, Tel. 0246215685, Email:  [email protected], Fax:  0246216511, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul de stat si privat - zona 7, judetul Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Judetul Giurgiu - zona 7
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul de stat si privat - zona 7, judetul Giurgiu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
33, 099.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act-aditionalnr. 1 la Contrul nr. 75/08.02.2010 Denumirea: Furnizare produse lactate si de panificatie - zona 7 , judetul Giurgiu
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LACTA S.A.
Adresa postala:  Gloriei nr 2, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080556, Romania, Tel. 0246.21.02.25, Email:  [email protected], Fax:  0246.21.02.65
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33099.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Giurgiu
Adresa postala:  Str. Episcopiei, nr. 13, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080015, Romania, Tel. 0246/212725, Email:  [email protected], Fax:  0246/217492
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului judetean Giurgiu
Adresa postala:  Str. Bucuresti, nr. 10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Tel. 0372/462611, Email:  [email protected], Fax:  Fax: 0372/462651, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2011 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer