Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare produse: paine alba 500 gr


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
119.895 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MES ALUMINIU SA Slatina
Anunt de atribuire numarul 5340/25.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 2359
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt
Adresa postala: Slatina, str.Draganesti nr.29, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230119, Romania, Punct(e) de contact: Marinela Radulescu, Tel.0249 434902, Email: [email protected], Fax: 0249 412692
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare produse: paine alba 500 gr
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: centrele din cadrul DGASPC Olt din localitatile Slatina, Bals, Caracal, Soparlita, Falcoiu, Cezieni, Spineni, Babiciu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizareproduse: piine alba 500 gr , pentru centrele din subordinea DGASPC Olt
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
119, 894.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20977 Denumirea: paine alba 500 gr, lotul nr. 2
V.1) Data atribuirii contractului 4/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MES ALUMINIU SA Slatina
Adresa postala: str Textilistului, nr. 9, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230004, Romania, Tel.0249/435433, Fax: 0249/433136
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16415.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 20978 Denumirea: paine alba 500 gr, lotul nr. 1, lotul nr. 3, lotul nr. 4
V.1) Data atribuirii contractului 4/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VEL PITAR SARm. Valcea
Adresa postala: str Timis, nr.22, Localitatea: Valcea, Cod postal: 240630, Romania, Tel.0250/746001, Fax: 0250/746004
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 103479.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt, Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str. Draganesti, nr.29, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230119, Romania, Tel.0249/434902, Fax: 0249/412692
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2007 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer