Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare produse panificatie si lactate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
790.372 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EXPRESS 95 COMIMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 26732/06.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: Codruta Mercea, Tel.0248220075, Email: [email protected], Fax: 0248220137, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare produse panificatie si lactate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare produse panificatie si lactate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.1)
15511000-3-Lapte (Rev.1)
15542200-1-Branza cu pasta moale (Rev.1)
15551300-8-Iaurt (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
790, 372RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1140 Denumirea: Furnizare produse panificatie
V.1) Data atribuirii contractului 2/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EXPRESS 95 COMIMPEX S.R.L.
Adresa postala: Comuna Buzoiesti, Sat. Podeni, Nr.99, Arges, Localitatea: Comuna Buzoiesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248/610226, Fax: 0248/672953
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 297269.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 198486.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1027 Denumirea: Furnizare produse lactate
V.1) Data atribuirii contractului 2/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LACTAG S.A.
Adresa postala: Orasul Costesti, Str. Progresului, nr.24, Arges, Localitatea: Orasul Costesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248/251400, Fax: 0248/251400
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 594539.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 591886.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos, nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Arges
Adresa postala: Str. Maior Sontu, Nr.2, Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248/610303, Email: [email protected], Fax: 0248/223290, Adresa internet (URL): www.justitie-ag.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arges, Compartimentul Contencios Administrativ
Adresa postala: Piata Vasile Milea, Nr.1, Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248/217800, int.226, Email: [email protected], Fax: 0248/220137
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.03.2008 16:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer