Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare produse: piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule, conform documentatiei.


Anunt de participare numarul 1817/13.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Punct(e) de contact: Radu Buiceac, Tel.0232222288, In atentia: Radu Buiceac, Email: [email protected], Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Punct(e) de contact: Radu Buiceac, Tel.0232222288, In atentia: Radu Buiceac, Email: [email protected], Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Punct(e) de contact: Radu Buiceac, Tel.0232222288, In atentia: Radu Buiceac, Email: [email protected], Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare produse: piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule, conform documentatiei.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul beneficiarului, situat in municipiul Iasi, str. Aurel Vlaicu, nr. 78A
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare produse: piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule, conform documentatiei de atribuire, cod CPV 34300000-0
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
piese si accesorii pentru vehicule si motoare de vehicule, conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: intre 428, 000 si 523, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 5.700 lei.Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului de achizitie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Certificat DGFPCFS, Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, Certificat de cazier fiscal, Certificat ORC, etc., conform Documentatiei de atribuire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant la 30.06.2006, declaratie privind cifra medie de afaceri, etc., conform Documentatiei de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform Documentatiei de atribuire
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani, declaratie privind echipamentele tehnice, autorizatie de livrare, documente privind standardele de asigurare a calitatii, etc., conform Documentatiei de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
conform Documentatiei de atribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2007 17:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria din strada Banu nr. 6, Iasi si prin ordin de plata in contul RO32RNCB0175000991800001
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.03.2007 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.03.2007 10:00
Locul: strada Banu nr. 6, Iasi (Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
operatori economici in nume propriu sau prin reprezentanti legali/persoane imputernicite
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi, sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: strada Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232260600, Fax: 0232217808
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un cat pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament juridic - Bursa Romana de Marfuri Terminal Iasi
Adresa postala: strada Banu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700127, Romania, Tel.0232222288, Email: [email protected], Fax: 0232217822, Adresa internet (URL): www.brm.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.02.2007 11:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer