Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare propan lichefiat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.590.400 RON

Castigatorul Licitatiei: Butan Gas Romania S.A.
Anunt de atribuire numarul 147260/15.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143577
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare propan lichefiat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile subunitatilor aflate in administrarea DRDP Bucuresti, cf caiet de sarcini
Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare propoan lichefiat pentru incazirea cladirilor. Valoare maxima acord cadru=1.590.400 lei, Valoare minima acord cadru= 965.600lei. Valoarea celui mai mare ctr subsecvent=795.200 lei; Valoarea celui mai mic ctr subsecvent=482.800 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09122110-4 - Propan lichefiat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 590, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S204-353031din19.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 173 Denumirea: Acord cadru furnizare Propan lichefiat in perioada 2014-2015
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Butan Gas Romania S.A.
Adresa postala: Str. Coralilor, Nr. 18, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013328, Romania, Tel. +40 722357230, Email: [email protected], Fax: +40 214087329, Adresa internet (URL): www.butangas.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1590400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 12 -?Declaratie privind intreprinderile afiliate?.2. In conformitate cu prevederile art. 11 alin. 4 din H.G. nr. 925/2006 si OUG nr. 34/2006, pentru indeplinirea criteriilor de calificare din documentatia de atribuire ofertantul poate prezenta initial o declaratie. Formularul nr. 18 - ┬źDeclaratie privind indeplinirea anumitor/tuturor cerintelor din documentatia de atribuire┬╗.3. Durata acordului cadru: 2 ani4. In situatia in care mai multe oferte considerate admisibile sunt clasate pe primul loc si au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DRDP Bucuresti - Biroul Organizare si Derulare Achizitii
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu 401A, sect 6., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel. +40 213186704, Email: [email protected], Fax: +40 213186691, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer