Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare reactivi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
484.780 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VITROBIOCHEM SRL
Anunt de atribuire numarul 84056/22.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74441
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici
Adresa postala: Calea Vitan nr 9, sect 4 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031281, Romania, Punct(e) de contact: SILVIA BUCUR, Tel.021/3321158 interior 125, Email: [email protected], Fax: 021/3321217, Adresa internet (URL): www.legmed.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare reactivi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" Sos.Vitan Barzesti nr.9, sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de reactivi pe loturi .Acordul cadru se incheie cu un singur operator economic pentru fiecare lot solicitat in caietul de sarcini.Prin exceptie in cazul in care un operator economic este declarat castigator pentru mai multe loturi solicitate in caietul de sarcini, autoritatea contractanta poate incheia acordul cadru, cu obiect multiplu, pentru toate loturile adjudecate de acesta.Incheierea contractelor subsecvente se va face numai in limita necesarului determinat de autoritatea contractanta si in limita fondurilor aprobate pentru aceasta destinatie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
33696200-7-Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
33696300-8-Reactivi chimici (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
484, 780.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S154-224651din13.08.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11768 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VITROBIOCHEM SRL
Adresa postala: Str.Barbu Urleanu nr.18, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023658, Romania, Tel.0214116023, Fax: 0214116023
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8595.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
35, 45, 46, 47, 59, 84, 90, 106, 129, 130, 149, 161, 162, 163, 164, 165, 166
Contract nr: 11769 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CHEMICAL COMPANY SA
Adresa postala: Bd.Chimiei nr.14, ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 45897, Romania, Tel.0232214267, Fax: 0232239170
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5907.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
79, 80, 82, 89, 91, 93, 95, 97, 98, 102, 116, 122, 138, 142
Contract nr: 11770 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TECHNOLAB SRL
Adresa postala: Str.Maramuresului nr.38, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 45896, Romania, Tel.0264439866, Fax: 0264439866
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 519.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
75, 109
Contract nr: 11771 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NOVACHIM TRADING SRL
Adresa postala: Str.D.Bolintineanu nr 2, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 026589, Romania, Tel.0212303422, Fax: 0212304650
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 135.94 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
104, 150
Contract nr: 11772 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC REDOX RESEARCH & ANALYTIC SRL
Adresa postala: Str.Calea Calarasi nr.46, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03256, Romania, Tel.0213231648, Fax: 0213235206
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22032.11 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
34, 38, 39, 41, 44, 81, 83, 85, 88, 94, 96, 105, 107, 111, 112, 114, 115, 119, 137, 139, 140, 143, 144, 146, 148, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160
Contract nr: 11773 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC WATT DISTRIBUTOR SRL
Adresa postala: Bd.Ghe.Chitu nr.33, Localitatea: Craiova, Cod postal: 56987, Romania, Tel.0251417664, Fax: 0251598508
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3672.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
42
Contract nr: 11774 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TAXON SOLUTIONS SRL
Adresa postala: Str.Maior Coravu nr 57, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 02365, Romania, Tel.0212103500, Fax: 0212103500
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27798.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21
Contract nr: 11775 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BIO SUPPLAY SRL
Adresa postala: Str.Vlaicu Voda nr 4, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 01456, Romania, Tel.0213228598, Fax: 0213228598
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14151.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
57
Contract nr: 11776 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BALMED SRL
Adresa postala: Str.Anastasie Panu nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03256, Romania, Tel.0213270921, Fax: 0213275269
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33920.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 30, 52, 53, 54, 55, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72
Contract nr: 11777 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC PROFISAN GROUP SRL
Adresa postala: Str.Boja nr.2M, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014546, Romania, Tel.0212109411, Fax: 0212109431
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23698.71 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4, 18, 19
Contract nr: 11778 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TYD ELAN SRL
Adresa postala: Str.Catinei nr.38, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 01458, Romania, Tel.0214340059, Fax: 0214342804
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46394.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
58, 61, 62, 74, 92, 121, 124, 125, 141, 147, 156
Contract nr: 11779 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BIOGEN TECHNOLOGY SRL
Adresa postala: Str.Cantarului nr. 5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014578, Romania, Tel.0213112057, Fax: 0213112058
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 224950.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 9, 10, 11, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 49, 50, 51
Contract nr: 11780 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TUNIC PROD SRL
Adresa postala: Str.Al.Mizil nr.62, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 04789, Romania, Tel.0213275078, Fax: 0213225672
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13987.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
78, 87, 99, 100, 101, 103, 108, 110, 113, 117, 118, 120, 123, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 145, 151, 154
Contract nr: 11781 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NOVAINTERMED SRL
Adresa postala: Str.Ceaikovski nr.7, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 025689, Romania, Tel.0314011088, Fax: 0314011089
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7884.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 6
Contract nr: 11782 Denumirea: Furnizare reactivi
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DEXTER COM SRL
Adresa postala: Str.Cercului nr 1A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 03256, Romania, Tel.0212122369, Fax: 0212122370
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 51133.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 8, 12, 13, 14, 15, 33, 36, 37, 40, 43
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
2 - Nu a fost depusa nicio oferta16 - Nu a fost depusa nicio oferta22 - Nu a fost depusa nicio oferta31 - Nu a fost depusa nicio oferta48 - Nu a fost depusa nicio oferta56 - Nu a fost depusa nicio oferta65 - Au fost depuse numai oferte neconforme67 - Nu a fost depusa nicio oferta73 - Nu a fost depusa nicio oferta76 - Nu a fost depusa nicio oferta77 - Nu a fost depusa nicio oferta86 - Nu a fost depusa nicio oferta136 - Nu a fost depusa nicio oferta
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.31.04.641, Fax: 021.31.04.642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Str.Splaiul Independentei nr.5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Medicina Legala "Mina Minovici" - Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Sos.Vitan Barzesti nr.9, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031281, Romania, Tel.021.332.12.17/167, Fax: 0314058039, Adresa internet (URL): www.legmed.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2009 11:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer