Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare reactivi pentru laborator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
76.129 RON

Castigatorul Licitatiei: FOTOMETRIC INSTRUMENTS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143959/02.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139660
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA VETERINARA
Adresa postala: Str. Campul Mosilor nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021201, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Mandragiu, Tel. +40 2524651, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 2520061, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Igiena si Sanatate Publica Veterinara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare reactivi pentru laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: STR. CAMPUL MOSILOR, NR.5, SECTOR 2, BUCURESTI
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de reactivi pentru laborator, conform caietului de sarcini, necesari pentru desfasurareaanalitica a PNCR si Programul Strategic, respectiv: reziduuri, nutritie animala si contaminanti, chimie si radioactivitate, microbiologie, din cadrul IISPV.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
76, 129.02RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10017 Denumirea: Contract furnizare reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 17.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FOTOMETRIC INSTRUMENTS S.R.L.
Adresa postala: Str.Arh.Grigore Ionescu nr.1, Bl.T59, et.5, ap.22, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023673, Romania, Tel. 021/2103271, Email: [email protected], Fax: 021/2103271, Adresa internet (URL): www.fotometricinstruments.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8154.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10016 Denumirea: Contract furnizare reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 17.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SKONX & CO S.R.L.
Adresa postala: STR MIRCEA CEL BATRAN NR 1 BL A1 SC B ET1 AP 4 IASI, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700648, Romania, Tel. 0232/223635, Email: [email protected], Fax: 0232/223635, Adresa internet (URL): www.skonx.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17967.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10019 Denumirea: Contract furnizare reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 17.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NOVACHIM TRADING S.R.L.
Adresa postala: DIMITRIE BOLINTINEANUNR2 , ET .1 , AP.5 , SECTOR3 , BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030168, Romania, Tel. 0040212303422, Email: [email protected], Fax: 0040212304650, Adresa internet (URL): novachim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11473.32 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10020 Denumirea: Contract furnizare reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 17.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TUNIC PROD S.R.L.
Adresa postala: Aleea Mizil, nr. 62, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030614, Romania, Tel. +40 213221516, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213225672, Adresa internet (URL): www.tunic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2851.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10018 Denumirea: Contract furnizare reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 17.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REDOX RESEARCH & ANALYTIC S.R.L.
Adresa postala: Calea Calarasilor, Nr.46, Et.2, Ap.2, Sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030611, Romania, Tel. +40 0213231648, Email: [email protected], Fax: +40 0213235206, Adresa internet (URL): www.redox.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27823.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10015 Denumirea: Contract furnizare reactivi de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 17.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TYD ELAN S.R.L.
Adresa postala: Str. CATINEI, nr. 38, camera 1, 2, 4 si 9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062346, Romania, Tel. 0214340059, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0214342804
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7858.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile contin preturi egale , respectiv clasate de primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit pretul cel mai mic o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Datele de depunere a noilor propuneri financiare si a sedintei de deschidere a acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.Pentru descarcarea documentatiei de atribuire operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, iar pentru vizualizare acestia trebuie sa detina un program adecvat deschiderii fisierelor semnate electronic. (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL DE IGIENA SI SANATATE PUBLICA VETERINARA
Adresa postala: STR. CAMPUL MOSILOR, NR.5, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021201, Romania, Tel. +40 212524651, Email: [email protected], Fax: +40 212520061
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2013 15:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer