Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare reactivi, sticlarie si consumabile pentru laborator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
455.249 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TAXON SOLUTIONS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 47769/30.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 37884
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresa postala: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Punct(e) de contact: ALBU SILVIA, Tel.315.07.62; 208.25.25 interior 26.173, Email: [email protected], Fax: 315.07.62, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare reactivi, sticlarie si consumabile pentru laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, sos.Stefan cel Mare 13-15, sector 2
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie reactivi, sticlarie si consumabile de laborator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24496500-2 - Reactivi de laborator (Rev.1)
26152330-0-Sticlarie pentru laborator (Rev.1)
36700000-8-Diverse consumabile si produse de consum (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
455, 248.75RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
723.399/4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 726864 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TAXON SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: Str. Maior Coravu Ion, nr.57, ap.28, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021973, Romania, Tel.021.250.35.05, Fax: 021.250.35.05
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 133309.75 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726524 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BALMED S.R.L.
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr.6, ap.23, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031166, Romania, Tel.021.327.09.21, Fax: 021.327.52.69
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15342.08 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726600 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TECHNOLAB S.R.L.
Adresa postala: Str. Maramuresului, nr.38, judetul Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400246, Romania, Tel.0264.439.866, Fax: 0264.416.427
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18779.95 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726101/16 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SKONX & CO S.R.L.
Adresa postala: Str. Mircea cel Batran, nr.1, ap. 4, judetul Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700648, Romania, Tel.0232.223.635, Fax: 0232.258.858
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3875.37 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 727310 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EMSAR S.R.L.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu, nr.42-62, ap. 47, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021301, Romania, Tel.021.667.12.43, Fax: 031.101.31.84
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16384.35 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 727120 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. E - LABORATOR S.R.L.
Adresa postala: Bdul. Nicolae Grigorescu, nr.57, ap. 1, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030444, Romania, Tel.031.405.76.88, Fax: 021.346.45.31
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21322.54 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726525 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. REDOX CHEMICALS.R.L.
Adresa postala: Cale Calarasilor, nr.46, ap. 3, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030611, Romania, Tel.021.323.16.48, Fax: 021.323.52.06
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126193.38 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726101/23 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. BIO ZYME S.R.L.
Adresa postala: str. Zorilor, nr.40, ap. 15, judetul Cluj, Localitatea: Cluj - Napoca, Cod postal: 400335, Romania, Tel.0264.523.281, Fax: 0264.523.281
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29720.46 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 727007 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMAQUA GROUP S.A. - Sucursala COMCHIM
Adresa postala: bdul. Bucurestii Noi, nr.52, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012363, Romania, Tel.021.668.77.66, Fax: 021.667.34.92
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 401.68 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726526 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EXPERT TRADE S.R.L.
Adresa postala: bdul. Gheorghe Sincai, nr.3-5, ap.23 sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040311, Romania, Tel.021.33.11.076, Fax: 021.33.11.694
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56477.40 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 727009 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DIAMEDIX IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Mitropolit Varlaam, nr.101, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012905, Romania, Tel.021.668.88.66, Fax: 021.668.88.67
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6704.63 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726820 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TYD ELAN S.R.L.
Adresa postala: Str. Catinei, nr.38, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062346, Romania, Tel.021.434.28.04, Fax: 021.434.00.59
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1304.29 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 727121 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LECOM BIROTICA S.R.L.
Adresa postala: Str. Intr. Gliei, nr.5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014128, Romania, Tel.0364.409.102, Fax: 0364.406.100
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1939.70 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 727008 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/3/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EUROMEDICA S.R.L.
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu, nr.101, judet Cluj, Localitatea: Cluj - Napoca, Cod postal: 400235, Romania, Tel.0264.433.250, Fax: 0264.432.972
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 492.66 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726101/4 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VitroBioChem S.R.L.
Adresa postala: Str. Barbu Urleanu, nr.18, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050681, Romania, Tel.021.411.60.23, Fax: 021.411.60.23
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13390.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726865 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EMSAR LABORATORY S.R.L.
Adresa postala: Str. Gheorghe Doja, nr.1, ap. 40, judet Prahova, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100400, Romania, Tel.0244.514.401, Fax: 0244.516.601
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2179.03 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 727541 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PARTNERS MEDICAL SOLUTION S.R.L.
Adresa postala: Str. Vadul Moldovei, nr.22, parter-subsol, ap.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032717, Romania, Tel.021.267.43.24, Fax: 021.267.43.44
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4190.18 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 727152 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 7/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMSPECTRA IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Maguricea, nr.35, ap.2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014233, Romania, Tel.021.232.35.37, Fax: 021.232.32.00
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 684.13 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 726101/9 Denumirea: Furnizare reactivi, sticlarie, consumabile si accesorii pentru laborator
V.1) Data atribuirii contractului 6/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 23
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONSORS S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Aricescu, nr.21, ap.24, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011685, Romania, Tel.031.405.76.88, Fax: 021.346.45.31
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2557.18 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sect.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.41, Fax: 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Splaiul Independentei nr.5, sect.4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030099, Romania, Tel.021.319.51.80, Fax: 021.319.51.83
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
IGPR - Directia de Logistica/Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: str. Mihai Voda nr.6, sect.5, et.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020123, Romania, Tel.021.208.25.25 interior 26.173, Fax: 021.315.07.62
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2008 15:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer