Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare robinete, vane, pompe


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
63.925 RON

Castigatorul Licitatiei: SC EUDIS SA
Anunt de atribuire numarul 58565/08.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 40479
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala: str Unirii, bl8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Punct(e) de contact: Andreea Nicolescu, Tel.0238/720356, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0238/727186, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare robinete, vane, pompe
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazia centrala Compania de Apa Buzau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea de materiale necesare executarii sistemului de alimentare cu apa potabila si canalizare, grupate in lotul 1 robinete, lotul 2 vane si clapeti, lotul 3 pompe, lotul 4 piese de schimb pentru pompe si lotul 5 motoare si piese de schimb pentru pompe.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29130000-9 - Robinete, vane si dispozitive similare (Rev.1)
29122100-1-Pompe pentru lichide (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
63, 924.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50 Denumirea: Acord cadru furnizare vane
V.1) Data atribuirii contractului 8/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EUDIS SA
Adresa postala: riseni, nr.337/2006, Localitatea: Criseni, Cod postal: 457105, Romania, Tel.0260/610372, Email: [email protected], Fax: 0260661770, Adresa internet (URL): www.eudis.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 112821.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 63924.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Mentionam ca acest anunt se refera la atribuirea Lotului 2 "Vane si clapeti", pentru celelalte Loturi procedura fiind anulata.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stravopoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213404641, Email: [email protected], Fax: 02313104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str Emil Zola nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 10043, Romania, Tel.0244522452, Email: [email protected], Fax: 0244522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: str Unirii, bl 8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Tel.0238726187, Fax: 0238726187
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.09.2008 09:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer