Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Furnizare si distribuire produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele pregatitoare si I ? VIII din invatamantul de stat si privat si copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore,in perioada de scolarizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
46.849.600 RON

Castigatorul Licitatiei: SIMULTAN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138365/16.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132783
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TIMIS
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA MICSA, Tel. +40 256406300, Email: [email protected], Fax: +40 256406301, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Furnizare si distribuire produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele pregatitoare si I ? VIII din invatamantul de stat si privat si copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, in perioada de scolarizare 2012-2016? pentru tot judetul Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile prescolare si scolare(clasele I-VIII) din judetul
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor furniza produse lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016? pentru tot judetul Timis, pe doua loturi: Lot 1: ?Furnizare produse lactate pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016? pentru tot judetul Timis; Se vor asigura servicii privind transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la destinatar: scoala sau gradinita.Lot 2: ?Furnizare produse de panificatie pentru elevi si prescolari in perioada de scolarizare 2012-2016? pentru tot judetul Timis; Se vor asigura servicii privind transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la destinatar: scoala sau gradinita.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15511210-8 - Lapte UHT (Rev.2)
15551310-1-Iaurt natural (Rev.2)
15811300-9-Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
46, 849, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8577 din 25.07.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S163-271261din25.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14337 Denumirea: FURNIZARE PRODUSE LACTATE ELEVI SI PRESCOLARI JUDETUL TIMIS 2012-2016
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMULTAN S.R.L.
Adresa postala: STR. STADIONULUI, NR. 1, Localitatea: Faget, Cod postal: 305300, Romania, Tel. 0256212036, Email: [email protected], Fax: 0256212036
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32396000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32396000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 14338 Denumirea: FURNIZARE PRODUSE DE PANIFICATIE ELEVI SI PRESCOLATI JUDETUL TIMIS, 2012-2016
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BISCOTTO SRL
Adresa postala: STR.MUNTENIEI C29, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300362, Romania, Tel. +40 7487003434, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14453600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14453600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Lipsa unui document privind situatia economica si financiara, tehnica si/sau profesionala, a standardelor de asigurare a calitatii si de protectie a mediului duce la respingerea ofertei.Operatorul economic (grupul de operatori) poate beneficia de sustinerea unei terte persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare referite in OUG 34/2006, HG 925/2006 si Legea 279/2011.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Timis - Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd. Revolutiei din 1989 nr.17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Tel. +40 256406441
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2013 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer