Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si distributie produse de panificatie pentru anul scolar 2010-2011


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
730.365 RON

Castigatorul Licitatiei: PRODPAN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 102773/13.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 99298
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TULCEA
Adresa postala:  Str. Pacii 20, Localitatea:  Tulcea, Cod postal:  820033, Romania, Punct(e) de contact:  Aspazia Costachescu, Tel. 0240-511960, Email:  [email protected], Fax:  0240-513071, Adresa internet (URL):  www.cjtulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale autoritatilor publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si distributie produse de panificatie pentru anul scolar 2010-2011
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: scolile si gradinitele din judetul Tulcea
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare si distributie produse de panificatie pt. elevii claselor I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pt copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, conf legislatiei privind Programul "lapte-corn", pentru anul scolar 2010-2011
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811000-6 - Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
730, 365.44RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5949
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2010/S117-175763din18.06.2010
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S123-188150din29.06.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 418 Denumirea: Furnizarea si distributia produselor de panificatie in anul scolar 2010-2011
V.1) Data atribuirii contractului 12/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRODPAN S.R.L.
Adresa postala:  Sat Turda, Comuna Mihai Bravu, Localitatea:  Turda, Cod postal:  827142, Romania, Tel. 0240-561215, Email:  [email protected], Fax:  0240-561215
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1282235.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 730365.44 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
conform documentatiei atasate prezentului anunt de participare, la "documente si clarificari"
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL TULCEA
Adresa postala:  Str.Pacii nr.83, Localitatea:  Tulcea, Cod postal:  820048, Romania, Tel. 0240512359, Email:  [email protected], Fax:  0240518544, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CONSTANTA
Adresa postala:  Str.Traiannr.23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241 606591, Email:  [email protected], Fax:  0241 616003, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Tulcea-Directia Contencios Juridic si Administratie Locala
Adresa postala:  str. Pacii, nr.20, Localitatea:  Tulcea, Cod postal:  820033, Romania, Tel. 0240-511960, Email:  [email protected], Fax:  0240-513071, Adresa internet (URL):  www.cjtulcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2011 11:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer