Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si instalare Platforma complexa de calcul de inalta performanta si echipamente de calcul, periferice si aplicatii software pentru Sistemul IT al Institutului de Biochimie in cadrul proiectului ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institut


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.612.101 RON

Castigatorul Licitatiei: Net Brinel S.A.
Anunt de atribuire numarul 133878/22.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127828
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Biochimie al Academiei Romane
Adresa postala: Splaiul Independentei 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Stefana-Maria Petrescu, Tel. +40 212239069, In atentia: Anca-Michaela Ionescu, Email: [email protected], Fax: +40 212239068, Adresa internet (URL): www.biochim.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare fundamentala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si instalare Platforma complexa de calcul de inalta performanta si echipamente de calcul, periferice si aplicatii software pentru Sistemul IT al Institutului de Biochimie in cadrul proiectului ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul de Biochimie al Academiei Romane
Adresa postala: Spl. Independentei nr. 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezenta documentatie se refera la furnizare si instalare Platforma complexa de calcul de inalta performanta si echipamente de calcul, periferice si aplicatii software pentru Sistemul IT al Institutului de Biochimie in cadrul proiectului ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA?, conform Caiet Sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30200000-1 - Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51610000-1-Servicii de instalare de computere si de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)
72268000-1-Servicii de furnizare de software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 612, 101RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S53-086458din16.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 865 Denumirea: Furniz si instal Platf complexa calcul inalta perf, echipam calcul, periferice, software Sistem IT
V.1) Data atribuirii contractului 04.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Net Brinel S.A.
Adresa postala: Bvd. Nicolae Titulescu Nr.4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400420, Romania, Tel. 0264414610, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0264414617, Adresa internet (URL): www.brinel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2612101.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de finantare POS CCE nr. 264/ 28.09.2010 ID 884, proiect ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA?, incheiat intre Institutul de Biochimie al Academiei Romane din Bucuresti si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice al Institutului de Biochimie
Adresa postala: Spl. Independentei nr. 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212239069, Email: [email protected], Fax: +40 212239068, Adresa internet (URL): www.biochim.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2012 17:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer