Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si livrare rumegus


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.981.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA
Anunt de atribuire numarul 147128/15.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143552
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Vatra Dornei
Adresa postala: Vatra Dornei, judetul Suceava, strada Mihai Eminescu, Nr. 17, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Punct(e) de contact: Iancu Turcanu, Tel. +40 0230375229, In atentia: dlui Cristian Dragan, Mirela Simionescu, Email: [email protected], Fax: +40 0230375170, Adresa internet (URL): www.vatra-dornei.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si livrare rumegus
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Vatra Dornei - Centrala TErmica
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare si livrare rumegus conform conditiilor caietului de sarcini. Pentru loturile 1-6 operatorii economici semnatari ai acordului cadru au obligatia ca, pe langa furnizarea rumegusului, sa asigure servicii de incarcare, descarcare si transport la destinatia indicata de Autoritatea Contractanta. Pentru lotul 7 transportul va fi asigurat de catre Autoritatea Contractanta.Cantitate minima accord cadru: 121 000 metri steriCantitate maxima accord cadru: 150 000 metri steri.Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot sunt descrise in anexa B.Cantitatile minime si maxime ale fiecarui tip de contract subsecvent sunt descrise in anexa B
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03417100-7 - Rumegus (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 981, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343501din12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28283 Denumirea: Acord cadru de furnizare rumegus
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA
Adresa postala: Bucuresti, Sect 2, str TUZLA, nr 9-27, bl G, sc B, et 6, ap G61b, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 023831, Romania, Tel. +40 230375144, Fax: +40 230375145
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 245000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 28284 Denumirea: Acord cadru de furnizare rumegus
V.1) Data atribuirii contractului 04.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC FROZEN SRL
Adresa postala: Sat Ortoaia, com Dorna Arini, nr 76, jud Suceava, Localitatea: Ortoaia, Cod postal: 727203, Romania, Tel. +40 741667187
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 900000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 900000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 29133 Denumirea: Acord cadru de furnizare rumegus
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DIORITUL SRL
Adresa postala: Sat Dornisoara, com Poiana Stampei, nr 15, jud Suceava, Localitatea: DORNISOARA, Cod postal: 727432, Romania, Tel. +40 722520673
SC CIPROFLOR COM SRL
Adresa postala: Sat Dorna Arini, com Dorna Arini, str Principala, nr 100, judet Suceava, Localitatea: DORNA ARINI, Cod postal: 727200, Romania, Tel. +40 755909559
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 810000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 810000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 29132 Denumirea: Acord cadru de furnizare rumegus
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DANAXY INTERNATIONAL SRL
Adresa postala: Sat Vama, com Vama, str. Revolutiei nr 7, jud Suceava, Localitatea: Vama, Cod postal: 727590, Romania, Tel. +40 745839.612
SC ATANASIE SRL
Adresa postala: Sat Casoi, com Poiana Stampei, nr 44, jud Suceava, Localitatea: Casoi, Cod postal: 727431, Romania, Tel. +40 751595816
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 28731 Denumirea: Acord cadru de furnizare rumegus
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SAWDUSTRANS SRL
Adresa postala: Vatra Dornei, str Unirii, nr 106, cam 3, bloc DB 4, sc D, et 3, ap 15, jud Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +40 753432267
PFA CANDREA ILIE IONUT
Adresa postala: Sat Dorna Candrenilor, com Dorna Candrenilor, nr 376, jud Suceava, Localitatea: DORNA CANDRENILOR, Cod postal: 727190, Romania, Tel. +40 749375245
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 28732 Denumirea: Acord cadru de furnizare rumegus
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AUTO LACATUS SRL
Adresa postala: Vatra Dornei, str Malinilor, nr 2, bl D4, sc B, et 4, ap 17, jud Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +40 747327219
SC OVI FOREST SRL
Adresa postala: Sat Casoi, Com Poiana Stampei, jud Suceava, Localitatea: Casoi, Cod postal: 727431, Romania, Tel. +40 743/526983
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 126000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 126000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 28733 Denumirea: Acord cadru de furnizare rumegus
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 12
Numarul de oferte admisibile 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELI TRANS SRL
Adresa postala: Sat Ciocanesti, str Recele, nr 339, jud Suceava, Localitatea: Ciocanesti, Cod postal: 727120, Romania, Tel. +40 745650881
SC WOLFVAL SRL
Adresa postala: Vatra Dornei, str Piscului, nr 8, jud Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +40 747070668
SC ALEX&VALI SRL
Adresa postala: Vatra Dornei, str Argestru, nr 168, jud Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +40 755053763
SC ARINASUL SRL
Adresa postala: Sat Poiana Negrii, com Dorna Candrenilor, nr 801, jud Suceava, Localitatea: Poiana Negrii, Cod postal: 727194, Romania, Tel. +40 746170966
SC COS RAM SRL
Adresa postala: Vatra Dornei, str Tudor Vladimirescu, nr 22, jud Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +40 748839475
SC SOFCRIS SRL
Adresa postala: Sat Dealu Floreni, com Dorna Candrenilor, nr 1017, jud Suceava, Localitatea: Dealu Floreni, Cod postal: 727192, Romania, Tel. +40 758093506
SC DAGAROM SRL
Adresa postala: Sat Poiana Stampei, com Poiana Stampei, nr 117, jud Suceava, Localitatea: Poiana Stampei, Cod postal: 727430, Romania, Tel. +40 744605592
SC ADAVLAS SRL
Adresa postala: Mun Vatra Dornei, str Malinilor, nr 10, cam 2, bl T8, sc A, et 2, ap 8, jud Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +40 754352534
SC RESURSE ECO MOLDOVA SRL
Adresa postala: Mun Vatra Dornei, str Negresti, nr 33, cam 5, jud Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +40 230371649
SC TESNITA PROD-LEMN SRL
Adresa postala: Sat Tesna, com Tesna, nr 21, jud Suceava, Localitatea: Tesna, Cod postal: 727437, Romania, Tel. +40 744598492
SC STRUNIOR SRL
Adresa postala: Sat Tesna, com Poiana Stampei, nr 63, jud Suceava, Localitatea: Tesna, Cod postal: 727437, Romania, Tel. +40 744587460
SC PAR FLOR PROD LEMN SRL
Adresa postala: Sat Podu Cosnei, com Cosna, str Floreni, nr 981, jud Suceava, Localitatea: Podu Cosnei, Cod postal: 727193, Romania, Tel. +40 755506321
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu toti operatorii economici care depun oferte admisibile2. Se solicita prezentarea Propunerii de contract si de acord cadru, insusita de ofertant Se permite prezentarea propunerilor de modificare a clauzelor contractuale specifice.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Vatra Dornei ? compartiment juridic
Adresa postala: Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr 17, jud Suceava, Localitatea: Vatra Dornei, Cod postal: 725700, Romania, Tel. +40 230375229, Email: [email protected], Fax: +40 230375170, Adresa internet (URL): www.vatra-dornei.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer