Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si montare 3 statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente, servicii si lucrari de instalare, cu titlu accesoriu, aditionale furnizarii in cadrul proiectului ?Sistem de preluare si pre


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.996.800 RON

Castigatorul Licitatiei: IMSAT D.M.A. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144321/20.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142994
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A. GIURGIU
Adresa postala: Soseaua PORTULUI, nr. 1, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080013, Romania, Punct(e) de contact: ILIANA SPIRIDON, Tel. +40 246213003 / +40 246211528, Email: [email protected], Fax: +40 213110521, Adresa internet (URL): http: //www.apdf.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si montare 3 statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente, servicii si lucrari de instalare, cu titlu accesoriu, aditionale furnizarii in cadrul proiectului ?Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: portul Cernavoda, judetul Constanta; portul Calarasi, judetul Calarasi; portul Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare si montare 3 (trei) statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente in porturile Drobeta Turnu Severin, Calarasi si Cernavoda, respectiv cate 1 (una) buc. statie de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente in fiecare din porturile mentionate, in cadrul proiectului ?Sistem de preluare si prelucrare reziduuri de la nave si interventie in caz de poluare pe sectorul Dunarii administrat de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A. Giurgiu?, inclusiv servicii de proiectare, cu titlu accesoriu, aditionale furnizarii si lucrari de instalare, racordare la retele electrice si utilitati pentru punere in functiune statie de epurare compacta, cu titlu accesoriu, aditionale furnizarii. Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute este 0 (zero) lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42996000-4 - Utilaje de tratare a apelor reziduale (Rev.2)
42910000-8-Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare (Rev.2)
45232100-3-Lucrari auxiliare pentru conducte de apa (Rev.2)
45232200-4-Lucrari auxiliare pentru linii electrice (Rev.2)
51514000-8-Servicii de instalare de utilaje diverse de uz general (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 996, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S115-196788din15.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8093 Denumirea: Furnizare si montare 3 statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere
V.1) Data atribuirii contractului 11.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IMSAT D.M.A. S.R.L.
Adresa postala: Str. Romulus Lepri nr. 59, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220163, Romania, Tel. 0252341115, Email: [email protected], Fax: 0252341115
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4997310.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4996800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 997932.00
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul POS-T, Axa prioritara 3Domeniul major de interventie 3.3 - Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului?
VI.2) Alte informatii
1. Daca preturile ofertelor aflate in clasament pe primul loc sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2. In caz de asociere, se va prezenta: (i) in original, Acordul de asociere, in conformitate cu Formular nr. 22 semnat si stampilat de membrii asociatiei si (ii) Imputernicirea expresa si autentica a liderului de asociatie de a reprezenta asociatia si a semna documente in numele acesteia. In cazul in care acordul de asociere este incheiat in alta limba decat limba romana, se va prezenta acordul de asociere, in original si Imputernicirea expresa si autentica a liderului de asociatie, in original in forma autentica, precum si traducerea autorizata in limba romana dupa acestea.3. ?Documentatia de atribuire? poarta semnatura electronica a Directorului general al companiei noastre iar pentru deschiderea fisierului este nevoie sa instalati pe calculatorul dumneavoastra, soft?ul ?Digisigner? pe care il puteti descarca gratuit de la adresa: http: //www.digisign.ro/uploads/DigiSigner.zip4. Termenul de executie a contractului furnizare ?Furnizare si montare 3 statii de epurare compacte pentru apa-hidrocarburi si tratare ape menajere, inclusiv instalatiile aferente? este de 9 luni calendaristice. Perioada de garantie a produselor furnizate si instalatiilor aferente este de 24 luni calendaristice.5. In conformitate cu preved. art 11, alin (4) din HG 925/2006, pentru demonstrarea indeplinirii conditiilor de participare specificate in fisa de date la cap. III.2), ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie, conf. Formularului 23, semnat de reprezentantul sau, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare cum au fost solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in trebuie sa mentioneze modul de indeplinire a cerintelor ? inclusiv daca au fost solicitate valori, cantitati. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut de art 11, alin. (4), din HG 925/2006, ofertantul are obligatia de a prezenta/documentele edificatoare care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in termenul prevazut, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare. Vor fi descalificati ofertantii care nu prezinta in termenul prevazut, documentele solicitate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii - Compania Nationala ?Administratia Porturilor Dunarii Fluviale? S.A. Giurgiu(CN APDF SA Giurgiu)
Adresa postala: Soseaua Portului, Nr.1, Localitatea: Giurgiu, Jud Giurgiu, Cod postal: 080011, Romania, Tel. +40 246213003, Email: [email protected], Fax: +40 213110521, Adresa internet (URL): www.apdf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 14:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer