Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE SI MONTARE COVOR PVC


Anunt de participare numarul 28144/15.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
Adresa postala: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA CIRLIG, Tel.0256360655, Email: [email protected], Fax: 0256360682
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE SI MONTARE COVOR PVC
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spital Dr. Karl Diel JImbolia
Str. Contele Csekonics, nr. 4, Jud. Timis, cod. postal 305400
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul implica achizitia a2950 mp covor PVC ptr. trafic intens prevazut cu un tratamentfungicid si antibacterial si un tratament de suprafata care sa nu mai necesita polishare ulterioara pe toata durata de viata a covorului;
28 mp covor PVC conductiv
turnarea unei sape autonivelante de 4 mm
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
25231000-9 - Acoperitoare de podea, de pereti sau de tavan din plastic (Rev.1)
45260000-7-Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
2950 mp covor PVC trafic intens
28 mp covor PVC conductiv
Valoarea estimata fara TVA: 180, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 27.09.2007 pana la 30.11.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garant. de part. in suma de 1700 lei, garant. de buna exec. in cuantum de 5% din val. cont.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
plata se va face prin Op, din fonduri de la bug. de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
forma legala de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
decl. de elig, decl. de neincadr. in preved. art. 181 din og 34/2007
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cert. de inreg. fisc., certif. elib. de Reg. Com., certif, ISO 9001 ptr. prod. ofertate, Aviz Tehnic, ceretif. fiscal priv. plata impoz. catre bug. de stat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
form. care atest experienta in domeniu, trei scris de recom. ptr. lucrari simil., form. 12g, 12 h, 12 i, conf. ord. 154
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1451/15.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.09.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 7 RON
Conditii si modalitate de plata: la casieria unitatii, sau in cont RO35TREZ6255041XXX000056 TREZ. JIMBOLIA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2007 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.10.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2007 10:00
Locul: SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL TIMISOARA
Adresa postala: PIATA TEPES VODA, NR. 24, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 0187, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STRAVAPOLEUS, NR. 6, SECT. 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 060084, Romania, Tel.0213104641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatiile se pot depune in toate fazele procedurii de atribuire, conf. prevederilor legale
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITAL DR. KARL DIEL
Adresa postala: STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: JIMBOLIA, Cod postal: 305400, Romania, Tel.0256-360655, Email: [email protected], Fax: 0256-360682
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.08.2007 08:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer