Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare si montare mobilier specific serviciilor de sanatate pentru proiectul ?Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
109.992 RON

Castigatorul Licitatiei: PROSER GRUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 130497/25.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 118575
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice cam 132, Tel. 0239.619.600 int 249, In atentia: NICOLAE MOISIU, Fax: 0239.619.044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare si montare mobilier specific serviciilor de sanatate pentru proiectul ?Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila, B-dul Independentei, nr.251, Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prin contractul prezentei proceduri se solicita furnizarea si montarea mobilierului specific serviciilor de sanatate, in cadrul proiectului ?Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila?la caracteristicile si indicatori de performanta din CAIETUL DE SARCINI ? CAPITOLUL II al prezentei documentatii.Receptia produselor se va face franco-beneficiar, conform legislatiei in vigoare si a CAIETULUI DE SARCINI ? printr-un set complet de operatiuni pentru testare. Pe parcursul termenului de garantie a produselor, contractantul va asigura pe cheltuiala sa buna functionare a acestora in conditii normale de exploatare, mai putin materialele consumabile.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192000-2 - Mobilier medical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
109, 991.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 208 Denumirea: Furnizare si montare mobilier specific serviciilor de sanatate Ambulatoriu Ginecologie
V.1) Data atribuirii contractului 11/15/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSER GRUP S.R.L.
Adresa postala: str. Drumul Cretestilor, nr. 96, sect. 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042183, Romania, Tel. 0214606132, Email: [email protected], Fax: 0214606132, Adresa internet (URL): www.prosergrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 129402.23 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 109991.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
VI.2) Alte informatii
Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BRAILA SECTIA COMERCIALA SI DE CONTECIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810017, Romania, Tel. 0239613370, Email: [email protected], Fax: 0239612608
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA-COMP.JURIDIC
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. 0239/619600/223, Fax: 0239/619044
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2011 14:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer