Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare sistem imagistica multi-color in cadrul proiectului ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
648.758 RON

Castigatorul Licitatiei: LKB ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 130362/13.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120580
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul de Biochimie al Academiei Romane
Adresa postala: Splaiul Independentei 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Stefana-Maria Petrescu, Tel. +40 212239069, In atentia: Anca-Michaela Ionescu, Email: [email protected], Fax: +40 212239068, Adresa internet (URL): www.biochim.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare fundamentala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare sistem imagistica multi-color in cadrul proiectului ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul de Biochimie - Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, Bucuresti, cod postal 060031
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului de achizitie publica este Furnizare Sistem imagistica multi-color in cadrul proiectului ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA? - Contract de finantare POS CCE nr. 264/ 28.09.2010 ID 884.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38433000-9 - Spectrometre (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
648, 757.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S181-294541din21.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1815 Denumirea: Furnizare Sistem imagistica multi-color
V.1) Data atribuirii contractului 30.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LKB ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Calea Vacaresti 324, Bl. 9A, Ap. 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040066, Romania, Tel. 3305313, Email: [email protected], Fax: 3307650
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 648757.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de finantare POS CCE nr. 264/ 28.09.2010 ID 884, proiect ?Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului de Biochimie in vederea cresterii competitivitatii in domeniul proteomicii biomedicale / PROCERA?, incheiat intre Institutul de Biochimie al Academiei Romane din Bucuresti si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132802, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii contractante considerat nelegal, conf. art. 256^2 din OUG nr. 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice al Institutul de Biochimie al Academiei Romane
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 296, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212239069, Email: [email protected], Fax: +40 212239068, Adresa internet (URL): www.biochim.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.01.2012 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer