Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Software: WILEY REGISTRY OF MASS SPECTRAL DATA 9-th ED. WITH NIST 2008-upgrade AUTOCAD LT 2010, Software pentru modelarea dispersiei in aer, AERMOD View, Program de comparare, evaluare si validare a metodelor (Analyse-IT sau similar), Program d


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
18.803 RON

Castigatorul Licitatiei: EXPERTISSA HQ S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 92224/15.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81852
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA
Adresa postala: SOS. PANDURI 90-92, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050663, Romania, Punct(e) de contact: ZAHARIA CRISTINA, Tel.021/4100377, In atentia: MARGARETA NICOLAU, Email: [email protected], Fax: 021/4100575, Adresa internet (URL): www.incdecoind.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Software: WILEY REGISTRY OF MASS SPECTRAL DATA 9-th ED. WITH NIST 2008-upgrade AUTOCADLT 2010, Software pentru modelarea dispersiei in aer, AERMOD View, Program de comparare, evaluare si validare a metodelor (Analyse-IT sau similar), Program de modelare tip variograme extinse si producere harti de suprafata 2D/3D (Surfer 9 sau similar), MATHCAD 14, PIPE FLOW EXPERT 2009, Microsoft Visual Studio 2008 si Microsoft Visual Basic, WINDOC DEVIZ impreuna cu Modulul Construct Estimator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sos.Panduri nr.90-92 Sector 5 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Software: WILEY REGISTRY OF MASS SPECTRAL DATA 9-th ED. WITH NIST 2008-upgrade AUTOCADLT 2010, Software pentru modelarea dispersiei in aer, AERMOD View, Program de comparare, evaluare si validare a metodelor (Analyse-IT sau similar), Program de modelare tip variograme extinse si producere harti de suprafata 2D/3D (Surfer 9 sau similar), MATHCAD 14, PIPE FLOW EXPERT 2009, Microsoft Visual Studio 2008 si Microsoft Visual Basic, WINDOC DEVIZ impreuna cu Modulul Construct Estimator pentru dotarea laboratoarelor de cercetare-dezvoltare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48460000-0 - Pachete software analitice, stiintifice, matematice sau previzionale (Rev.2)
48411000-2-Pachete software de gestionare a investitiilor (Rev.2)
48461000-7-Pachete software analitice sau stiintifice (Rev.2)
48983000-2-Pachete software de dezvoltare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
18, 803RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Caracteristici tehnice si functionale
47%
Descriere:
3.
Termenul de livrare
3%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
616/6351
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S248-356214din24.12.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 616/6351/5-2/1 Denumirea: Software AERMOD View; Analyse-IT; producere harti de suprafata 2D/3D Surfer 9; MATHCAD 14
V.1) Data atribuirii contractului 3/12/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPERTISSA HQ S.R.L.
Adresa postala: STR. BARBU VACARESCU, NR.162, PARTER, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020284, Romania, Tel.021-2338082, Email: [email protected], Fax: 021-2338083, Adresa internet (URL): www.expertissa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18803.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 2, 4, 5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE 115/2600 Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa prioritara 2 Cresterea competitivitatii economice prin Cercetare-Dezvoltare-Inovare D2.2. Investitii in infrastructura de C.D.I. si Dezvoltarea Capacitatii Administrative O2.2.1. Dezvoltarea infrastructurii de Centre de Dezvoltare existente si crearea de noi infrastructuri C-D
VI.2) Alte informatii
Loturile 1, 6, 7, 8 au fost anulate din urmatoarele motive: Lotul 1 nu s-a prezentat nici o oferta conf. art.209(1) b)din OUG 34/2006Lotul 6 s-au prezentat doar oferte inacceptabile art.209(1) c)OUG 34/2006Lotul 7 nu s-a prezentat nici o oferta art.209(1) b)OUG 34/2006Lotul 8 nu s-a prezentat nici o oferta art.209(1) b)OUG 34/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
ContestatiilorCurtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Str.Splaiul Independentei nr.5 sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.83, Fax: 021/319.16.88
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul de Mediere
Adresa postala: Str.Cuza Voda nr.64 Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040285, Romania, Tel.021.330.25.60, Email: [email protected], Fax: 021.330.25.28, Adresa internet (URL): www.cmediere.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul intern specializat in achizitii publice
Adresa postala: Sos. Panduri nr.90-92, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050663, Romania, Tel.021/410.03.77, Email: [email protected], Fax: 021/412.00.42, Adresa internet (URL): www.incdecoind.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.04.2010 16:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer