Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE STIMULATOR CEREBRAL PARKINSON


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
402.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Silva Trading S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 74453/18.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: str splaiul independentei 169, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel.318.05.11, In atentia: Ec.Rizea Daniela, Email: [email protected], Fax: 318.05.54, Adresa internet (URL): www.suub.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE STIMULATOR CEREBRAL PARKINSON
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str.spl.independentei, nr.169, sector 5
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONARE STIMULATOR CEREBRAL PARKINSON
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33158210-7 - Stimulator (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
402, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produsele in cauza sunt fabricate exclusiv in scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare in conditiile mentionate in directiva relevanta
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
53439/04.11.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 53767 Denumirea: FURNIZARE STIMULATOR CEREBRAL PARKINSON
V.1) Data atribuirii contractului 11/6/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Silva Trading S.R.L.
Adresa postala: Str.Sevastopol, Nr.13-17, Parter, Ap.202, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011237, Romania, Tel.021/3107261;0213176237;36, Email: [email protected], Fax: 021/3107260, Adresa internet (URL): www.medtronic-silva.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 407484.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 402000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030098, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.41
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
art.255 si 256 din og.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC SUUB
Adresa postala: STR.SPL.INDEPENDENTEI, NR.169, SECTOR 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050098, Romania, Tel.021.318.05.22, Fax: 021.318.05.54
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2009 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer