Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare subansambluri piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77, TABC-79 si TAB-71 M


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.710.108 RON

Castigatorul Licitatiei: BEDA IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 59840/06.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49476
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02494
Adresa postala: Str.Nicolae Balcescu, nr.2, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130167, Romania, Punct(e) de contact: DAN NITA, Tel.0245613424, In atentia: Mr.ing. Gheorghe Marius, Email: [email protected], Fax: 0245617373, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare subansambluri piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77, TABC-79 si TAB-71 M
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 01370 Targoviste
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare subansambluri piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77, TABC-79 si TAB-71 M.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34320000-6 - Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2)
31160000-5-Piese pentru motoare, generatoare si transformatoare electrice (Rev.2)
31221000-1-Relee electrice (Rev.2)
31600000-2-Echipament electric (Rev.2)
31681200-5-Pompe electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 710, 107.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-16603 Denumirea: subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77, TABC-79 si TAB-71M
V.1) Data atribuirii contractului 10/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BEDA IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str. A.I. Cuza nr 54, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130022, Romania, Tel.0245/214792, Email: [email protected], Fax: 0245/214792
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 251601.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: A-16663 Denumirea: subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77, TABC-79 si TAB-71M
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DANEX AUTO IMPEX S.R.L.
Adresa postala: STR. THEODOR SPERANTIA NR. 106, BL. S24, SC.3, ET.2, AP. 72, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030941, Romania, Tel.021/327.27.79, Email: [email protected], Fax: 021/327.27.79
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1165196.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: A-16687 Denumirea: subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77, TABC-79 si TAB-71M
V.1) Data atribuirii contractului 10/29/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ADETRANS S.R.L.
Adresa postala: Str. Dragos Voda, nr. 176, Localitatea: Sighetu Marmatiei, Cod postal: 435500, Romania, Tel.0262-314308, Email: [email protected], Fax: 0262-316950
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 97120.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: A-16594 Denumirea: subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77, TABC-79 si TAB-71M
V.1) Data atribuirii contractului 10/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUTO CRIS COM S.R.L.
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 12, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130 078, Romania, Tel.0245/ 634772, Email: [email protected], Fax: 0245/ 606137
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42587.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: A-16579 Denumirea: subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru B-33 Zimbru, TAB-77, TABC-79 si TAB-71M
V.1) Data atribuirii contractului 10/27/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.FILIALA UZINA AUTOMECANICA MORENI S.A.
Adresa postala: Str. Teis, Nr. 16, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0722260531;0245666730, Email: [email protected], Fax: 0245667384, Adresa internet (URL): www.uamoreni.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 153603.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In anuntul de part. nr.59840/29.07.2008, la informatii privind loturile, s-au introdus la modul general un nr.de 4 loturi (subansambluri, piese de schimb si accesorii pentru: B33, TAB-77, TABC-79, TAB-71M), intrucat, la acea data, aplicatia SEAP nu a permis introducerea celor 378 de loturi ce au facut obiectul proced. Reperele cuprinse in cele 378 de loturi au fost precizate inDA(Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini)atasata an. de part., DA fiind astfel publicata integral in SEAP. SC Beda Impex SRL Targoviste - contract subsecvent nr.A-16604/27.10.2008 in valoare de 131097, 06 lei cu TVA (loturi atribuite: Lotul 2 ( 98, 99, 117), Lotul 4 - (233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 249, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 262, 263, 264, 269, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 291, 297, 298, 299, 315, 323, 332, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 355, 358, 359, 360, 361, 363, 376);SC Danex Auto Impex SRL Bucuresti - contract subsecvent nr.A-16664/28.10.2008 in valoare de 799857, 56 lei cu TVA (loturi atribuite: Lotul 1 - (2, 5, 6, 14, 24, 27, 29, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 81), Lotul 2 - ((88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 110, 111, 126, 129, 147, 149, 151, 154, 156), Lotul 3 - (171, 183, 191, 194, 196, 218, 220, 221, 223, 224), Lotul 4 - (258, 259, 338, 370, 372, 373); SC Adetrans SRL Sighetu Marmatiei - contract subsecvent nr.A-16688/29.10.2008 in valoare de 72556.68 lei cu TVA (loturi atribuite: Lotul 1 - ( 3, 11, 25, 28, 61, 86), Lotul 2 - (113, 118, 138, 155, 165), Lotul 3 - 213;SC Auto Cris Com SRL Targoviste - contract subsecvent nr.A-16595/27.10.2008 in valoare de 28538.08 lei cu TVA (loturi atribuite: Lotul 1 - (16, 26, 31, 41, 43, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 83), Lotul 2 - (130, 131, 134, 153), Lotul 3 - (184, 203, 309);Uzina Automecanica Moreni SA - contract subsecvent nr.A-16580/27.10.2008 in valoare de 90155.58 lei cu TVA (loturi atribuite: Lotul 1- (13, 15, 17, 22, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 58, 63, 65, 70, 71, 78, 85), Lotul 2 - (112, 115, 121, 140, 142, 160, 161, 166), Lotul 3 - (178, 179, 187, 195, 200, 202, 206, 214, 219, 228, 229)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Stavropoleus, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel.0213118090, Email: [email protected], Fax: 0213118090, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al UM 02494
Adresa postala: Str. N. Balcescu, nr.2, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130167, Romania, Tel.0245613424, Email: [email protected], Fax: 0245617373, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2008 10:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer