Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare tevi din otel flansate, de inalta presiune si tevi pentru instalatii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
222.663 RON

Castigatorul Licitatiei: AXA COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146476/19.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141938
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu nr.3, etaj II, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0374172600, In atentia: Radescu Nicolae - Sef Birou METMI, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
furnizare tevi din otel flansate, de inalta presiune si tevi pentru instalatii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sucursala SNIMVJ SA ? Mina Paroseni
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tevile din otel flansate, tevile din otel de inalta presiune si tevile pentru instalatii sunt necesare sucursalelor miniere ptr. alimentare cu apa potabila si industriala, evacuare apa de mina, alimentare cu aer comprimat, transport agent hidraulic, alimentare cu material de innamolire, transport azot ptr. inertizare zone exploatate.Intervalul valoric: Lot1: min 28200 lei/max 58750 lei;Lot2: min 15280 lei/max 382000lei/Lot3: min. 124800 lei/max. 208000 lei/Lot4: min. 20250 lei/max. 45000 lei/Lot5: min. 7950 lei/max. 21200 lei/Lot6: min. 66490 lei/max. 87200 lei.Valoarea minima/lot reprezinta valoarea estimata/lot a prezentei proceduri(functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima/lot reprezinta valoarea estimata/lot ce contine si valoarea posibilelor suplimentari cantitative de produse pentru primele patru luni ale anului urmator.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163100-1 - Tevi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
222, 663.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 194APMD Denumirea: Furnizare tevidin otel flansate Ø57x4x4000
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AXA COMPANY S.R.L.
Adresa postala: str.Mihai Eminescu, nr.6, Localitatea: Paulesti, Cod postal: 447230, Romania, Tel. 0722388979, Email: [email protected], Fax: 0261757528, Adresa internet (URL): www.axacompany.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19203.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 195APMD Denumirea: Furnizare tevi din otel flansate Ø76x5x4000
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OCTPREST IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Loc.Petrila, str. Tudor Vladimirescu, bl.36D, ap.7, Jud.Hunedoara, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. 0254.551470, Email: [email protected], Fax: 0254.551470
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10280.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 196APMD Denumirea: Furnizare tevi din otel flansate Ø108x5x4000
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AXA COMPANY S.R.L.
Adresa postala: str.Mihai Eminescu, nr.6, Localitatea: Paulesti, Cod postal: 447230, Romania, Tel. 0722388979, Email: [email protected], Fax: 0261757528, Adresa internet (URL): www.axacompany.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 100998.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 197APMD Denumirea: Furnizare tevi din otel de inalta presiune Ø34x4x4000
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEROM INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332031, Romania, Tel. 0254-547777, Email: [email protected], Fax: 0254-547777, Adresa internet (URL): www.gerom.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20245.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 198APMD Denumirea: Furnizare tevi din otel de inalta presiune Ø42x5x4000
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEROM INTERNATIONAL S.A.
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332031, Romania, Tel. 0254-547777, Email: [email protected], Fax: 0254-547777, Adresa internet (URL): www.gerom.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7947.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 199APMD Denumirea: Furnizare tevi din otel pentru instalatii, nezincate, filetate si mufate de 2" si 6m/buc
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OCTPREST IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Loc.Petrila, str. Tudor Vladimirescu, bl.36D, ap.7, Jud.Hunedoara, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. 0254.551470, Email: [email protected], Fax: 0254.551470
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 63989.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii isi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea in scris in acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta inaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si inregistrate de autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor.Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va marca pe exterior in mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI".Operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari cu privire la clauzele contractuale obligatorii ? Sectiunea IV, care fac parte din documentatia de atribuire, inainte de data limita de depunere a ofertelor, in termenele stabilite de OUG 34/2006.Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele specifice ale proiectului de contract se depun odata cu oferta.Nu se accepta modificari ale ofertei sau obiectiuni la proiectul de contract in timpul sau dupa sedinta de deschidere a ofertelor.Potrivit art. 193.1 din OUG 34/2006, certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatc) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociatDaca dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut, fata de pretul oferit initial.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a uza de prev. art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006 (se completeaza conform formularului 14 si anexei la acesta). In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare cf. prev. art. 11 alin. 5 din HG nr. 925/2006.Ptr. vizualizare D.A. incarcata in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment legislatie, contencios, juridic al SNIMVJ SA
Adresa postala: Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului SA, str.Mihai Viteazu, nr.3, et.II, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 374172600, Fax: +40 374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 09:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer