Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare tonere pentru imprimante si copiatoare laser


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
190.809 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. IRSIDO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 47594/11.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 33858
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1 BUCURESTI
Adresa postala: PIATA AMZEI NR. 13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010343, Romania, Punct(e) de contact: CARMEN BOGDAN, Tel.021.311.91.10 int. 113, Email: [email protected], Fax: 021.319.99.92, Adresa internet (URL): http: //www.impozitelocale1.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetelor locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare tonere pentru imprimante si copiatoare laser
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Piata amzei nr.13, Sector 1 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare tonere pentru diferite tipuri de imprimante si copiatoare laser
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 - Cartuse de toner (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
190, 808.93RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16 Denumirea: Furnizare tonere pentru copiatoare Canon si imprimante Xerox
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. IRSIDO S.R.L.
Adresa postala: Sf. Lazar nr. 30, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700045, Romania, Tel.0232-216940, Email: [email protected], Fax: 0232-216940, Adresa internet (URL): www.irsido.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 286827.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 135582.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 17 Denumirea: Furnizare tonere pentru imprimante HP
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. REUNINET IMAGING S.R.L.
Adresa postala: C-tin Brezeanu nr. 1, Bl.D3, Sc.A, Ap.5, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100396, Romania, Tel.0344.401.777, Email: [email protected], Fax: 0344.801.773, Adresa internet (URL): www.reuninet.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 286827.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 19 Denumirea: Furnizare tonere pentru copiatoare Minolta
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DNS BIROTICA S.R.L.
Adresa postala: Floare Rosie nr.7, Bl.51, Sc.4, Ap.155, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062261, Romania, Tel.211.70.85, Email: [email protected], Fax: 210., Adresa internet (URL): www.star-print.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 286827.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42596.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 19 Denumirea: Furnizare tonere pentru copiatoare Minolta
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2008
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. DNS BIROTICA S.R.L.
Adresa postala: Floare Rosie nr.7, Bl.51, Sc.4, Ap.155, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062261, Romania, Tel.211.70.85, Email: [email protected], Fax: 210.49.26, Adresa internet (URL): www.dnsbirotica.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 286827.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10830.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4 021 310.46.41, Fax: +4 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala: Bdul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel.+4 021 318.77.00, Fax: Fax: +4 021 318.77.31, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Amzei, nr. 13, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010343, Romania, Tel.311.91.10 int 148, Email: [email protected], Fax: 312.72.40, Adresa internet (URL): www.impozitelocale1.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2008 16:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer