Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare unitate de stocare, editare, corectare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
122.004 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. STAGE EXPERT SRL
Anunt de atribuire numarul 38673/03.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 20335
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CAMERA DEPUTATILOR
Adresa postala: STRADA IZVOR 2-4 SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Punct(e) de contact: RADA LUMINITA, Tel.021.414.16.24, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 021.414.19.63, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare unitate de stocare, editare, corectare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Parlamentul Romaniei-Camera Deputatilor, Bucuresti, Str. Izvor, nr. 2-4, sector 5
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Unitate de stocare, editare, corectare - 2 seturi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32351100-9 - Echipament de montaj video (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
122, 004RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
56d/2846
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56a/2223 Denumirea: Furnizare unitate de stocare, editare, corectare
V.1) Data atribuirii contractului 12/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. STAGE EXPERT SRL
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 251, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041311, Romania, Tel.334.99.24, Email: [email protected], Fax: 334.99.28, Adresa internet (URL): www.stage-expert.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 125000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 122004.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravropoleos, nr. 6, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041304, Romania, Email: [email protected], Fax: 332.12.40, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia achizitii publice, Serviciul contractari
Adresa postala: Str. Izvor, nr. 2-4, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050563, Romania, Email: [email protected], Fax: 414.19.63, Adresa internet (URL): www.cdep.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2008 12:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer