Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Upgradare statii STAND ALONE NT Expert la NT PRO si console cu tastaturi dedicate ECDIS/ RADAR ES6


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.277 EUR

Castigatorul Licitatiei: Transas Marine International AB
Anunt de atribuire numarul 146835/19.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 143007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale
Adresa postala: Str. Pescarilor nr. 69 A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900581, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Tagare, Tel. +40 241639595, In atentia: Sef Birou achizitii si investitii, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 241631415, Adresa internet (URL): www.ceronav.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Upgradare statii STAND ALONE NT Expert la NT PRO si console cu tastaturi dedicate ECDIS/ RADAR ES6
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Upgradare statii STAND ALONE NT Expert la NT PRO (lot 1) si console cu tastaturi dedicate ECDIS/ RADAR ES6 (lot 2) cu caracteristicile minimale conform caietului de sarcini, inclusiv servicii de instalare, configurare echipamente si softuri specifice, testare, punere in functiune, instruire si asigurare service gratuit in perioada de garantie, dupa cum urmeaza: LOT 1- Upgradare statii STAND ALONE NT Expert la NT Pro: Calculatoare compatibile cu modulele software ce vor fi instalate- 12 buc; Monitoare LCD 19"-6 buc; Monitoare LCD 21" -2 buc; Switch retea 1000 Mb/s, 24 porturi- 1 buc; Multifunctional laser A4-1 buc; Modul afisare control monitorizare (Conning Display)- 8 buc; Modul afisare functii control (Conning Visualisation Channel)- 8 buc; Module Navi Sailor ECDIS 4000 si Radar/ARPA (unitati MFD) inclusiv Modul Navi Sailor ECDIS 3000- 8 buc; Modul planificarevoiaj (Navi Planner)- 8 buc si Training personal operare - 1 ziLOT 2- Furnizare console cu tastaturi dedicate ECDIS/ RADAR cu trackball ES6 -8 buc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34152000-7 - Simulatoare de formare (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
32422000-7-Componente de retea (Rev.2)
72315100-7-Servicii de asistenta privind retelele de informatii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 277EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 749 Denumirea: Furnizare Upgradare statii STAND ALONE NT Expert la NT PRO si console cu tastaturi dedicate ECDIS/ R
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Transas Marine International AB
Adresa postala: Datavägen 37, 436 32, ASKIM, SWEDEN, Localitatea: NA, Cod postal: 436 32, Romania, Tel. +40 317695600, Email: [email protected], Fax: +40 31694184, Adresa internet (URL): http: //transas.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 202490.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45277.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 202, 351.96 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 749-1 Denumirea: Furnizare Upgradare statii STAND ALONE NT Expert la NT PRO si console cu tastaturi dedicate ECDIS/ R
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Transas Marine International AB
Adresa postala: Datavägen 37, 436 32, ASKIM, SWEDEN, Localitatea: NA, Cod postal: 436 32, Romania, Tel. +40 317695600, Email: [email protected], Fax: +40 31694184, Adresa internet (URL): http: //transas.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 202490.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45277.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 202, 351.96 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
? Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Se solicita ofertantilor sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 1 (una) zi lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul de oferta completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica insotit de centralizatorul de preturi.? Modul de prezentare a solicitarilor de clarificari: Orice solicitare de clarificare din partea ofertantilor trebuie sa fie semnata si sa contina in clar datele de contact ale ofertantului (denumire, adresa, fax, email, telefon, reprezentant legal), inclusiv cele depuse online.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C.N.S.C. in conditiile art. 256^2 din OUG nr.34/2006, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CERONAV Biroul juridic si asistenta manageriala
Adresa postala: Str. Pescarilor nr. 69A, etaj 1, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900581, Romania, Tel. +40 241639595, Email: [email protected], Fax: +40 241631415, Adresa internet (URL): www.ceronav.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 18:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer