Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare urne din carton pentru Agentiile Loto


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
221.050 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TBS ADVERTISING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 27520/31.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14958
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMINA S.A.
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Punct(e) de contact: GHERVASUC LILIANA, Tel.021.336.34.40/115, Email: [email protected], Fax: 021.406.77.82, Adresa internet (URL): www.loto.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare urne din carton pentru Agentiile Loto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str.Reinvierii nr.2A sector 2 Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Urne din carton pentru Agentiile Loto
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
21211110-9 - Cutii din hartie sau din carton (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
221, 050RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
88/09.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 57AP Denumirea: Furnizare deurne din carton pt.Agentiile Loto
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TBS ADVERTISING S.R.L.
Adresa postala: Str. Reconstructiei, nr.10, bl.29, sc.2, et.4, ap.63, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031725, Romania, Tel.021/3143717, Email: [email protected], Fax: 021/3143717
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 340000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 221050.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Str.Splaiul Independentei nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/319.51.80, Fax: 021/319.51.83, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National pentru Solutionarea Litigiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6 sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la comunicare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii-Compania Nationala "Loteria Romana"SA
Adresa postala: Str.Poenaru Bordea Nr.20 sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040094, Romania, Tel.021/406.77.00, Email: [email protected], Fax: 021/336.85.76, Adresa internet (URL): www.loto.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2007 13:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer