Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in perioada 16.09


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
348.415 RON

Castigatorul Licitatiei: RISK COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140250/23.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice cam 132, Tel. +40 239619600-249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in perioada 16.09. ? 31.10.2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Reteaua scolara invatamant de stat sau privat din municipiul si judetul Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din municipiul si judetul Braila in perioada 16.09. ? 31.10.2013Valoarea estimata a achizitiei : TOTAL SCOLARI SI PRESCOLARI INVATAMANT DE STAT SI PRIVAT34353Numar zile scolare (lucratoare)in perioada 16.09. ? 31.10.201234Valoarea estimata unitara a fost calculata astfel: - prin HG nr. 882/2005 limita valorica a produselor lactate si de panificatie acordate prin Ordonanta nr. 96/2002 a fost marita la 0, 97 lei cu TVA/zi scolar, respectiv prescolar;
- valoarea produselor lactate si de panificatie de0, 97 lei cu TVA/zi scolar, respectiv prescolar s-a defalcat in: ? 0, 67 lei cu TVA /zi scolar, respectiv prescolar pentru produse lactate? 0, 30 lei cu TVA /zi scolar, respectiv prescolar pentru produse de panificatie;
- prin Legea nr. 32/2009 valoarea produselor lactate si de panificatie de 0, 97 lei cu TVA/zi scolar, respectiv prescolar a fost marita la 1, 17 lei cu TVA/zi scolar, respectiv prescolar;
- consideram temeinica defalcarea valorii de 1, 17 lei cu TVA/zi scolar, respectiv prescolar in: ? 0, 80 lei cu TVA /zi scolar, respectiv prescolar (0, 6452 lei fara TVA /zi scolar, respectiv prescolar) pentru produse lactate? 0, 37 lei cu TVA /zi scolar, respectiv prescolar (0, 2983 lei fara TVA /zi scolar, respectiv prescolar) pentru produse de panificatieMentionam ca astfel s-a mentinut proportia defalcarii valorii produselor lactate si de panificatie stabilitea prin HG nr. 882/2005.Valoarea estimata34353 scolari si prescolari × 0, 2983 lei/zi scolar, respectiv prescolar X 34 zile =348 414, 9966 fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
348, 415RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 186 Denumirea: Furnizare prod panific pt elev din invat primar gimnazial de stat si privat 16.09. ? 31.10.2013
V.1) Data atribuirii contractului 16.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RISK COM S.R.L.
Adresa postala: SOSEAUA RM SARAT NR 86 PARCELA 8, Localitatea: Braila, Cod postal: 810030, Romania, Tel. +40 239631816, Email: [email protected], Fax: +40 239631816
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 348415.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 348415.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BRAILA, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea: Braila, Cod postal: 810017, Romania, Tel. +40 239613370, Fax: +40 239612608
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila ? Compartiment Juridic
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +40 239619600
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer